FİYAT LİSTESİ

ALFABETİK LİSTE

YAYIN KATALOĞU

MARX KİTAPLARI

ENGELS KİTAPLARI

MARX-ENGELS KİTAPLARI

LENİN KİTAPLARI

ONUR YAYINLARI

İLETİŞİM

posta@solyayinlari.com

 

MARX-ENGELS

Başlıca Yapıtlar Kronolojisi

 

 

1836

JENNY'YE ADANMIŞ ŞİİR ALBÜMLERİNDEN

İlk kez 1927'de MEGA'da (Marx-Engels-Gesamtausgabe) yayınlandı.

 

1841

DEMOKRİTOS İLE EPİKUROS'UN DOĞA FELSEFELERİ

Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie

Doktora tezi

İlk kez 1902'de, Stuttgart'ta, F. Mehring'in Aus dem literarischen Nachlass von Karl Marx içinde yayınlandı.

 

1843

HEGEL'İN HUKUK FELSEFESİNİN ELEŞTİRİSİ

Zur Kritik der hegelschen Rechtsphilosophie

Kreuznach elyazması

İlk kez 1927'de MEGA'da (Marx-Engels-Gesamtausgabe) yayınlandı.

 

1844

YAHUDİ SORUNU

"Zur Judenfrage"

İlk kez 1844'te Paris'te Deutsche-französische Jahrbücher'in ilk (ve tek) sayısında yayınlandı

 

HEGEL'İN HUKUK FELSEFESİNİN ELEŞTİRİSİNE KATKI. GİRİŞ

"Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, Einleitung"

İlk kez 1844'te Paris'te Deutsche-französische Jahrbücher'in ilk (ve tek) sayısında yayınlandı

 

1844 ELYAZMALARI - EKONOMİ POLİTİK VE FELSEFE

Zur Kritik der Nationalökonomie, mit einem Schlusskapitel über die Hegelsche Philosophie ya da  Economico-philosophical manuscripts of 1844 olarak bilinir.

Tamamlanmamış elyazmaları

İlk kez 1932'de MEGA'da (Marx-Engels-Gesamtausgabe) yayınlandı.

 

1845

KUTSAL AİLE - YA DA ELEŞTİREL ELEŞTİRİNİN ELEŞTİRİSİ, BRUNO BAUER VE HEMPALARINA KARŞI

Die heilige Familie, oder, Kritik der kritischen Kritik, gegen Bruno Bauer und Consorten

İlk kez 1845'te, Frankfurt'ta, Marx ve Engels tarafından yayınlandı

 

FEUERBACH ÜZERİNE TEZLER

"Thesen über Feuerbach"

İlk kez 1888'de Engels tarafından Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu'na Ek olarak yayınlandı.

Elyazmasının tıpkısı 1926'da, Marx-Engels Archiv, I'de yayınlandı

 

ALMAN İDEOLOJİSİ

Die Deutsche Ideologie

İlk kez 1932'de MEGA'da (Marx-Engels-Gesamtausgabe) yayınlandı.

 

İNGİLTERE'DE EMEKÇİ SINIFIN DURUMU

Die Lage der arbeitenden Klasse in England

İlk kez 1845'te yayınlandı.

 

1847

FELSEFENİN SEFALETİ

Misere de la philosophie

İlk kez 1847'de, Brüksel-Paris'te yayınlandı.

 

KOMÜNİZMİN İLKELERİ

Grundsatze des Kommunismus

İlk kez 1914'te Londra'da ayrıbasım olarak yayınlandı.

 

HAKİKİ SOSYALİSTLER

Die wahren Sozialisten

İlk kez 1932'de Moskova'da toplu yapıtlar içinde yayınlandı.

 

1848

KOMÜNİST PARTİ MANİFESTOSU

Manifest der kommunistischen Partei

İlk kez 1848'de Londra'da yayınlandı.

 

1848-49

ÜCRETLİ EMEK VE SERMAYE

"Lohnarbeit und Kapital"

İlk kez Nisan 1849'da Neue Rheinische Zeitung'da, ayrıbasım olarak 1884'te Zürih'te Engels tarafından yayınlandı.

 

1850

FRANSA'DA SINIF SAVAŞIMLARI

Die Klassenk‰mpfe in Frankreich

İlk kez 1850'de, Hamburg'da, Neue Rheinische Zeitung-Politischökonomische Revue'de bir dizi makale olarak, 1895'te Berlin'de Engels tarafından ayrıbasım olarak yayınlandı.

 

KÖYLÜLER SAVAŞI

"Der deutsche Bauernkrieg"

İlk kez 1850'de, Hamburg'da, Neue Rheinische Zeitung-Politischökonomische Revue'de yayınlandı.

1851-52

 

ALMANYA'DA DEVRİM VE KARŞI-DEVRİM

Revolution and Counter-Revolution in Germany in 1848

New York Daily Tribune'de Marx imzasıyla yayınlanan bir dizi makale, ayrıbasım olarak E. M. Aveling tarafından 1896'da Londra'da yine Marx imzasıyla yayınlandı (şimdi bunların Engels tarafından yazılmış olduğu biliniyor).

 

1852

LOUIS BONAPARTE'IN 18 BRUMAIRE'İ

Der Achtzehnte Brumaire des Louis Napoleon

İlk kez Mayıs 1852'de, New York'ta, Die Revolution'da, ayrıbasım olarak 1869'ta, Hamburg'da Marx'ın önsözüyle yayınlandı.

 

1852-62

DOĞU SORUNU

The Eastern Question

New York Daily Tribune'de yayınlanan makalelerden E. M. Aveling ve E. Aveling'in editörlüğünde yapılan derleme 1897'de Londra'da yayınlandı.

 

1857-58

GRUNDRISSE - EKONOMİ POLİTİĞİN ELEŞTİRİSİNİN TEMELLERİ       

Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie

İlk kez 1939-41'de Moskova'da iki cilt olarak yayınlandı.

 

1859

EKONOMİ POLİTİĞİN ELEŞTİRİSİNE KATKI

Zur Kritik der politischen Ökonomie

İlk kez 1859'da, Berlin'de yayınlandı.

 

1862-63

ARTI-DEĞER TEORİLERİ       

Theorien über den Mehrwert

İlk kez 1905-10'da, Stuttgart'ta, Kautsky tarafından yayınlandı.

 

1865

ÜCRET FİYAT VE KAR

Value, Price and Profit

İlk kez 1898'de, Londra'da E. M. Aveling tarafından yayınlandı.

 

1867-87

KAPİTAL

Das Kapital

İlk kez 1867'de, Hamburg'da yayınlandı. İkinci cilt Engels tarafından 1885'te Hamburg'da, üçüncü cilt 1894'te Hamburg'da yayınlandı.

 

1870-71

FRANSA'DA İÇ SAVAŞ

The Civil War in France

İlk kez 1871'de Londra'da ayrıbasım olarak yayınlandı.

 

1872

KONUT SORUNU

Die Wohnungsfrage

İlk kez 1872'de, Leipzig'de, Volksstaat'ta yayınlandı.

 

1875

GOTHA PROGRAMININ ELEŞTİRİSİ

"Randglossen zum Programm der deutschen Arbeiterpartei"

İlk kez 1891'de, Stuttgart'ta Die Neue Zeit'ta, Engels tarafından yayınlandı.

 

1875-82

DOĞANIN DİYALEKTİĞİ

Dialektik der Natur

İlk kez 1925'te yayınlandı.

 

1878

ANTİ-DÜHRİNG

Herrn Eugen Dührings Umwalzung der Wissenschaft, Anti-Dühring

İlk kez 1878'de yayınlandı

 

1880

ÜTOPİK SOSYALİZM VE BİLİMSEL SOSYALİZM

Socialisme utopique et socialisme scientifique

İlk kez 1880'de, Paris'te yayınlandı

 

1884

AİLENİN ÖZEL MÜLKİYETİN VE DEVLETİN KÖKENİ

Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats

İlk kez 1884'te yayınlandı.

 

1886

LUDWIG FEUERBACH VE KLASİK ALMAN FELSEFESİNİN SONU

Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie

İlk kez 1886'da Neue Zeit'ta, 1888'de ayrıbasım olarak yayınlandı.

 

1887-88

TARİHTE ZORUN ROLÜ

Die Rolle der Gewalt in der Geschichte

İlk kez 1896'da Neue Zeit'ta yayınlandı.