FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


FRİEDRİCH ENGELS


ALMANYA'DA DEVRİM VE KARŞI-DEVRİM


Revolution and Counter-revolution in Germany in 1848, 1851


Çeviren: Kenan Somer


152 sayfa,

ISBN 975-7399-11-6

İlk Baskı: Ekim 1975 | Son Baskı: Kasım 1992


Friedrich Engels'in Revolution and Counter-revolution in Germany in 1848 (1851) adlı yapıtını Kenan Somer Fransızcasından (Révolution et contre-révolution en Allemagne, Editions Sociales, Paris 1951) dilimize çevirdi ve kitap, Almanya'da Devrim ve Karşı-Devrim adı ile Sol Yayınları tarafından Kasım 1992 (Birinci Baskı: Kasım 1975 -Almanya'da Burjuva Demokratik Devrim içinde-) tarihinde, Ankara'da Şahin Matbaası'nda bastırıldı.


İÇİNDEKİLER


 ENGELS KİTAPLARI

 

DOĞANIN DİYALEKTİĞİ

AİLENİN, ÖZEL MÜLKİYETİN VE DEVLETİN KÖKENİ

ANTİ-DÜHRİNG

ÜTOPİK SOSYALİZM VE BİLİMSEL SOSYALİZM

LUDWIG FEUERBACH VE KLASİK ALMAN FELSEFESİNİN SONU

TARİHTE ZORUN ROLÜ

KÖYLÜLER SAVAŞI

ALMANYA'DA DEVRİM VE KARŞI-DEVRİM

İNGİLTERE'DE EMEKÇİ SINIFIN DURUMU

KONUT SORUNU

BÜRO İLE BARİKAT ARASINDA

KOMÜNİZMİN İLKELERİ

HAKİKİ SOSYALİSTLER