FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


FRİEDRİCH ENGELS


AİLENİN, ÖZEL MÜLKİYETİN VE DEVLETİN KÖKENİ


Der Ursprung der Familie des Privateigentums und des Staats, 1884


Çeviren: Kenan Somer


256 sayfa,

ISBN 978-975-7399-04-9

İlk Baskı: Kasım 1967 | Son Baskı: Eylül 2012


Friedrich Engels’in Der Ursprung der Familie des Privateigentums und des Staats (1884) adlı yapıtını Kenan Somer Fransızcasından (L’Origine de la famille, de la propriété et de l’état, Editions sociales, Paris 1969) dilimize çevirdi ve kitap Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni adı ile Sol Yayınları tarafından Eylül 2012 (Birinci Baskı: Kasım 1967; İkinci Baskı: Ocak 1971; Üçüncü Baskı: Eylül 1974; Dördüncü Baskı: Şubat 1976; Beşinci Baskı: Mayıs 1977; Altıncı Baskı: Ekim 1978; Yedinci Baskı: Ekim 1979; Sekizinci Baskı: Kasım 1987; Dokuzuncu Baskı: Mart 1990; Onuncu Baskı: Kasım 1992; Onbirinci Baskı: Eylül 1998; Onikinci Baskı: Temmuz 2002; Onüçüncü Baskı: Temmuz 2005; Ondördüncü Baskı: Mayıs 2008; Onbeşinci Baskı: Ağustos 2010) tarihinde Ankara’da Kuban Matbaacılık’ta bastırıldı.


İÇİNDEKİLER


BİRİNCİ BASKININ ÖNSÖZÜ / ENGELS


 ENGELS KİTAPLARI

 

DOĞANIN DİYALEKTİĞİ

AİLENİN, ÖZEL MÜLKİYETİN VE DEVLETİN KÖKENİ

ANTİ-DÜHRİNG

ÜTOPİK SOSYALİZM VE BİLİMSEL SOSYALİZM

LUDWIG FEUERBACH VE KLASİK ALMAN FELSEFESİNİN SONU

TARİHTE ZORUN ROLÜ

KÖYLÜLER SAVAŞI

ALMANYA'DA DEVRİM VE KARŞI-DEVRİM

İNGİLTERE'DE EMEKÇİ SINIFIN DURUMU

KONUT SORUNU

BÜRO İLE BARİKAT ARASINDA

KOMÜNİZMİN İLKELERİ

HAKİKİ SOSYALİSTLER