FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


FRİEDRİCH ENGELS


DOĞANIN DİYALEKTİĞİ


Dialektik der Natur, 1876-78


Çeviren: Arif Gelen


416 sayfa,

ISBN 975-7399-50-7

İlk Baskı: Kasım 1970 | Son Baskı: Ekim 2006


Friedrich Engels'in Dialektik der Natur (1876-1878) adlı yapıtını Arif Gelen Almanca aslından (Dietz Verlag, Berlin 1961) ve "Sunuş" ile "Açıklayıcı Notlar"ı İngilizce baskısından (Dialectics of Nature, Progress Publishers, Moscow 1964) dilimize çevirdi ve kitap Doğanın Diyalektiği adı ile, Sol Yayınları tarafından Ekim 2006 (Birinci Baskı: Kasım 1970; İkinci Baskı: Mart 1975; Üçüncü Baskı: Ocak 1977; Dördüncü Baskı: Nisan 1979; Beşinci Baskı: Ekim 1991; Altıncı Baskı: Şubat 1996; Yedinci Baskı: Mayıs 2002) tarihinde Ankara'da Kuban Matbaacılık'ta bastırıldı.


"Ekonomi politikçiler, emek bütün zenginliklerin kaynağıdır, der. Gerçekten de zenginliğe çevirdiği malzemeyi ona sağlayan doğayla birlikte kaynaktır. Ama bundan sınırsızca daha fazla bir şeydir de. O, tüm insan varoluşunun birincil temel koşuludur ve bu öyle bir ölçüdedir ki, bir anlamda, emek insanın kendisini yarattı demek gerekir."

 (Doğanın Diyalektiği, s. 186)

 


İÇİNDEKİLER

SUNUŞ / MARKSİZM-LENİNİZM ENSTİTÜSÜ


 ENGELS KİTAPLARI

 

DOĞANIN DİYALEKTİĞİ

AİLENİN, ÖZEL MÜLKİYETİN VE DEVLETİN KÖKENİ

ANTİ-DÜHRİNG

ÜTOPİK SOSYALİZM VE BİLİMSEL SOSYALİZM

LUDWIG FEUERBACH VE KLASİK ALMAN FELSEFESİNİN SONU

TARİHTE ZORUN ROLÜ

KÖYLÜLER SAVAŞI

ALMANYA'DA DEVRİM VE KARŞI-DEVRİM

İNGİLTERE'DE EMEKÇİ SINIFIN DURUMU

KONUT SORUNU

BÜRO İLE BARİKAT ARASINDA

KOMÜNİZMİN İLKELERİ

HAKİKİ SOSYALİSTLER