FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


FRİEDRİCH ENGELS


HAKİKİ SOSYALİSTLER


Die wahren Sozialisten, 1847


Çeviren: Arif Gelen


72 sayfa,

ISBN 975-7399-69-8

İlk Baskı: Ekim 1998


Friedrich Engels'in Die wahren Sozialisten (Ocak-Nisan 1847'de yazıldı, ilk kez 1932'de Moskova'da Almanca olarak toplu basım içinde yayınlandı) adlı yapıtını Arif Gelen Almanca aslından ("Die wahren Sozialisten", K. Marx - F. Engels, Werke, Dietz Verlag, Berlin 1974, band 4, s. 248-290) çevirdi ve kitap İngilizcesiyle ("The True Socialists", K. Marx - F. Engels, Collected Works, Progress Publishers, Moscow 1976, volume 5, pp. 540-581) karşılaştırıldıktan sonra Hakiki Sosyalistler adı ile Sol Yayınları tarafından Ekim 1998'de Ankara'da Şahin Matbaası'nda bastırıldı.


Engels'in tamamlanmadan kalan elyazması "Hakiki Sosyalistler", Alman İdeolojisi'nin "hakiki sosyalizm" üzerine olan ikinci cildinin doğrudan devamı olarak, bu akımın eleştirisini bütünlemek amacıyla kaleme alındı. Marx ve Engels, Alman İdeolojisi'nin ikinci cildinde kendilerini "hakiki sosyalistler" olarak adlandıran bu "sosyalistler"in, sorunu, belirli bir zamanın ve belirli bir sınıfın gereksinimi olarak değil de, "en ussal" toplumsal düzen olarak ele almak yanılsamasına düşmekle eleştirirler. "Hakiki sosyalist" kendi Alman felsefi öncüllerine katıştırdığı Fransız ve İngiliz komünist fikirlerin belirli bir ülkede belirli bir sınıfın yaşam koşullarından, pratik gereksinimlerinden doğduğunu gözardı eder, bu komünist yazını gerçek bir hareketin ürünü ve dışavurumu olarak değil, "saf düşünce" süreciyle evrilmiş saf teori olarak görür. Pençesinde kıvrandığı Alman ideolojisi, onu, şeylerin gerçek halini incelemekten alıkoyar; komünizmin ve sosyalizmin doğruluğunu, mutlak, "hakiki" sosyalizmi ilk kez olarak açığa çıkarmayı kendine görev edindiğini ilan eder. Komünist eleştirel yazını, ifadesinden başka bir şey olmadığı gerçek hareketten kopararak, Alman felsefesiyle keyfi bir bağlantı içine sokmaya zorlar. Tikel bireylerin ilişkisini "İnsan" ilişkilerine dönüştürür. Böyle yaparken gerçek tarihsel temeli terkeder ve gerçek bağlantıdan habersiz olduğu için "mutlak" ya da başka bir ideolojik yöntem yardımıyla düşlemsel bir ilişki kurar. "Hakiki sosyalizm"in oluşturucu öğeleri, Fransız fikirlerin Alman ideologların diline bu çevirisi ve komünizm ile Alman ideolojisi arasında keyfi olarak kurulmuş bu ilişkidir.

 

 ENGELS KİTAPLARI

 

DOĞANIN DİYALEKTİĞİ

AİLENİN, ÖZEL MÜLKİYETİN VE DEVLETİN KÖKENİ

ANTİ-DÜHRİNG

ÜTOPİK SOSYALİZM VE BİLİMSEL SOSYALİZM

LUDWIG FEUERBACH VE KLASİK ALMAN FELSEFESİNİN SONU

TARİHTE ZORUN ROLÜ

KÖYLÜLER SAVAŞI

ALMANYA'DA DEVRİM VE KARŞI-DEVRİM

İNGİLTERE'DE EMEKÇİ SINIFIN DURUMU

KONUT SORUNU

BÜRO İLE BARİKAT ARASINDA

KOMÜNİZMİN İLKELERİ

HAKİKİ SOSYALİSTLER