FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


FRİEDRİCH ENGELS


KOMÜNİZMİN İLKELERİ


Grundsätze des Kommunismus, 1847


Çeviri: Sol Yayınları Yayın Kurulu


48 sayfa,

ISBN 975-7399-66-3

İlk Baskı: Ekim 1997


Friedrich Engels'in Grundsätze des Kommunismus (Ekim 1847'de yazıldı, ilk kez 1914'te Londra'da ayrı baskı olarak yayınlandı) ve Kommunistischen Glaubensbekenntnisses (9 Haziran 1847'de yazıldı, ilk kez Gründungsdokumente des Bundes der Kommunisten (Juni bis September 1847), [Hamburg 1969] içinde yayınlandı) başlıklı yapıtları, Almanca ("Grundsätze des Kommunismus", K. Marx - F. Engels, Werke, Dietz Verlag, Berlin 1974, band 4, s. 361-380) ve İngilizce ("Principles of Communism", K. Marx - F. Engels, Collected Works, Progress Publishers, Moscow 1976, volume 6, pp. 341-357; "Draft of a Communist Confession of Faith", K. Marx - F. Engels, Collected Works, Progress Publishers, Moscow 1976, volume 6, pp. 96-104) metinler esas alınarak Sol Yayınları Yayın Kurulunca türkçeleştirildi ve kitap Komünizmin İlkeleri adı ile Sol Yayınları tarafından Ekim 1997'de Ankara'da Şahin Matbaası'nda bastırıldı.


İÇİNDEKİLER


 ENGELS KİTAPLARI

 

DOĞANIN DİYALEKTİĞİ

AİLENİN, ÖZEL MÜLKİYETİN VE DEVLETİN KÖKENİ

ANTİ-DÜHRİNG

ÜTOPİK SOSYALİZM VE BİLİMSEL SOSYALİZM

LUDWIG FEUERBACH VE KLASİK ALMAN FELSEFESİNİN SONU

TARİHTE ZORUN ROLÜ

KÖYLÜLER SAVAŞI

ALMANYA'DA DEVRİM VE KARŞI-DEVRİM

İNGİLTERE'DE EMEKÇİ SINIFIN DURUMU

KONUT SORUNU

BÜRO İLE BARİKAT ARASINDA

KOMÜNİZMİN İLKELERİ

HAKİKİ SOSYALİSTLER