FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


FRİEDRİCH ENGELS


KÖYLÜLER SAVAŞI


Der deutsche Bauernkrieg, 1850


Çeviren: Kenan Somer


168 sayfa,

ISBN 975-7399-76-0

İlk Baskı: Kasım 1975 | Son Baskı: Eylül 1999


Friedrich Engels'in Der deutsche Bauernkrieg (1850) adlı yapıtını Kenan Somer Fransızcasından ("La guerre des paysans", La Révolution démocratique bourgeoise en Allemagne içinde, Editions Sociales, Paris 1951) dilimize çevirdi, ve kitap Köylüler Savaşı adı ile Sol Yayınları tarafından Eylül 1999 (Birinci Baskı: –Almanya'da Burjuva Demokratik Devrim içinde– Kasım 1975; İkinci Baskı: Nisan 1990) tarihinde Ankara'da Şahin Matbaası'nda bastırıldı.


İÇİNDEKİLER

7    Çevirenin Notu, Kenan Somer

KÖYLÜLER SAVAŞI

11   Önsöz, Friedrich Engels

28   Köylüler Savaşı

30        Bir

45        İki

66        Üç

83        Dört

89        Beş

118      Altı

129      Yedi

EK

136   Fransa'da ve Almanya'da Köylü Sorunu, F. Engels  

161   Açıklayıcı Notlar


ÖNSÖZ / FRİEDRİCH ENGELS


 ENGELS KİTAPLARI

 

DOĞANIN DİYALEKTİĞİ

AİLENİN, ÖZEL MÜLKİYETİN VE DEVLETİN KÖKENİ

ANTİ-DÜHRİNG

ÜTOPİK SOSYALİZM VE BİLİMSEL SOSYALİZM

LUDWIG FEUERBACH VE KLASİK ALMAN FELSEFESİNİN SONU

TARİHTE ZORUN ROLÜ

KÖYLÜLER SAVAŞI

ALMANYA'DA DEVRİM VE KARŞI-DEVRİM

İNGİLTERE'DE EMEKÇİ SINIFIN DURUMU

KONUT SORUNU

BÜRO İLE BARİKAT ARASINDA

KOMÜNİZMİN İLKELERİ

HAKİKİ SOSYALİSTLER