FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


FRİEDRİCH ENGELS


KONUT SORUNU


Zur Wohnungsfrage, 1872


Çeviri: Güneş Özdural


112 sayfa,

ISBN 975-7399-06-X

İlk Baskı: Temmuz 1977 | Son Baskı: Ağustos 1992


Friedrich Engels'in Die Wohnungsfrage (1872) adlı yapıtını Güneş Özdural İngilizcesinden (The Housing Question, Progress Publishers, Moscow) dilimize çevirdi ve kitap Konut Sorunu adı ile Sol Yayınları tarafından Ağustos 1992 (Birinci Baskı: Temmuz 1977 —Marx-Engels, Seçme Yapıtlar, İkinci Cilt içinde—) tarihinde, Ankara'da, Şahin Matbaası'nda bastırıldı.

 


 

İÇİNDEKİLER 

7            İkinci Baskıya Önsöz

19          Birinci Kısım: Proudhon Konut Sorununu Nasıl Çözüyor

42          İkinci Kısım: Burjuvazi Konut Sorununu Nasıl Çözüyor

78          Üçüncü Kısım: Proudhon ve Konut Sorunu Üzerine Ek

106        Açıklayıcı Notlar


İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ / FRİEDRİCH ENGELS


 ENGELS KİTAPLARI

 

DOĞANIN DİYALEKTİĞİ

AİLENİN, ÖZEL MÜLKİYETİN VE DEVLETİN KÖKENİ

ANTİ-DÜHRİNG

ÜTOPİK SOSYALİZM VE BİLİMSEL SOSYALİZM

LUDWIG FEUERBACH VE KLASİK ALMAN FELSEFESİNİN SONU

TARİHTE ZORUN ROLÜ

KÖYLÜLER SAVAŞI

ALMANYA'DA DEVRİM VE KARŞI-DEVRİM

İNGİLTERE'DE EMEKÇİ SINIFIN DURUMU

KONUT SORUNU

BÜRO İLE BARİKAT ARASINDA

KOMÜNİZMİN İLKELERİ

HAKİKİ SOSYALİSTLER