FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


FRİEDRİCH ENGELS


TARİHTE ZORUN ROLÜ


Bismarck'ın Kan ve Zulüm Politikası Üzerine Bir Çalışma


Die Rolle der Gewalt in der Geschichte, 1896


Çeviren: Seyhan Erdoğdu


128 sayfa,

ISBN 978-975-7399-20-9

İlk Baskı: Kasım 1974 | Son Baskı: Ekim 2011


Friedrich Engels’in Die Rolle der Gewalt in der Geschichte, 1887-1888 [1895-1896] adlı yapıtını, Seyhan Erdoğdu İngilizcesinden (The Role of Force in History -A Study of Bismarck’s Policy of Blood and Iron- Translated by Jack Cohen, edited and with an introduction by Ernst Wangermann, Lawrence & Wishart, London 1968) dilimize çevirdi ve kitap Tarihte Zorun Rolü -Bismarck’ın Kan ve Zulüm Politikası Üzerine Bir Çalışma adı ile Sol Yayınları tarafından Ekim 2011 (Birinci Baskı: Kasım 1974; İkinci Baskı: Haziran 1979; Üçüncü Baskı: Kasım 1992) tarihinde Ankara’da Kuban Matbaacılık’ta bastırıldı.


İÇİNDEKİLER

SUNUŞ / ERNST WANGERMANN


 ENGELS KİTAPLARI

 

DOĞANIN DİYALEKTİĞİ

AİLENİN, ÖZEL MÜLKİYETİN VE DEVLETİN KÖKENİ

ANTİ-DÜHRİNG

ÜTOPİK SOSYALİZM VE BİLİMSEL SOSYALİZM

LUDWIG FEUERBACH VE KLASİK ALMAN FELSEFESİNİN SONU

TARİHTE ZORUN ROLÜ

KÖYLÜLER SAVAŞI

ALMANYA'DA DEVRİM VE KARŞI-DEVRİM

İNGİLTERE'DE EMEKÇİ SINIFIN DURUMU

KONUT SORUNU

BÜRO İLE BARİKAT ARASINDA

KOMÜNİZMİN İLKELERİ

HAKİKİ SOSYALİSTLER