FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


FRİEDRİCH ENGELS


ÜTOPİK SOSYALİZM  VE BİLİMSEL SOSYALİZM


Socialisme utopique et socialisme scientifique, 1880


Çeviri: Sol Yayınları Yayın Kurulu


100 sayfa,

ISBN 978-975-7399-70-4

İlk Baskı: Kasım 1970 | Son Baskı: Eylül 2012


Friedrich Engels'in Socialisme utopique et socialisme scientifique (İlk kez 1880'de Paris'te Fransızca olarak yayınlandı) adlı yapıtı, Fransızca (Socialisme utopique et socialisme scientifique, Editions Sociales, Paris 1969), İngilizce (Socialism: Utopian and Scientific, Progress Publishers, Moscow 1978) ve Almanca (Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, Dietz Verlag, Berlin 1973) baskılardan yararlanılarak Sol Yayınları Çeviri Kurulu tarafından türkçeleştirildi ve kitap Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm adı ile Sol Yayınları tarafından Eylül 2012 (Birinci Baskı: Kasım 1970; İkinci Baskı: Kasım 1974; Üçüncü Baskı: Ekim 1975; Dördüncü Baskı: Ekim 1977; Beşinci Baskı: Ağustos 1978; Altıncı Baskı: Mart 1990; Yedinci Baskı: Eylül 1993; Sekizinci Baskı: Kasım 1998; Dokuzuncu Baskı: Eylül 2004; Onuncu Baskı: Ekim 2008) tarihinde, Ankara'da Şahin Matbaası'nda bastırıldı.


İÇİNDEKİLER

FRANSIZCA BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ / MARX


 ENGELS KİTAPLARI

 

DOĞANIN DİYALEKTİĞİ

AİLENİN, ÖZEL MÜLKİYETİN VE DEVLETİN KÖKENİ

ANTİ-DÜHRİNG

ÜTOPİK SOSYALİZM VE BİLİMSEL SOSYALİZM

LUDWIG FEUERBACH VE KLASİK ALMAN FELSEFESİNİN SONU

TARİHTE ZORUN ROLÜ

KÖYLÜLER SAVAŞI

ALMANYA'DA DEVRİM VE KARŞI-DEVRİM

İNGİLTERE'DE EMEKÇİ SINIFIN DURUMU

KONUT SORUNU

BÜRO İLE BARİKAT ARASINDA

KOMÜNİZMİN İLKELERİ

HAKİKİ SOSYALİSTLER