FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


V. İ. LENİN


BURJUVA DEMOKRASİSİ VE PROLETARYA DİKTATÖRLÜĞÜ


Çeviren: Muzaffer Erdost


288 sayfa,

ISBN 978-975-7399-19-3

İlk Baskı: Haziran 1977  | Son  Baskı: Eylül 2012


V. İ. Lenin’in burjuva diktatörlüğü (demokrasisi) ve proletarya diktatörlüğü (demokrasisi) ile ilgili makale, konuşma ve notlarından, tüm yapıtları gözönünde tutularak, (OEuvres t. 7, 8, 9, 19, 25, 27, 28, 29, 30, 31, Editions Sociales, Paris / Editions du Progrès, Moscou) Sol Yayınları’nca hazırlanan derlemeyi, Muzaffer Erdost dilimize çevirdi ve kitap, Burjuva Demokrasisi ve Proletarya Diktatörlüğü adı ile, Sol Yayınları tarafından, Eylül 2012 (Birinci Baskı: Haziran 1977; İkinci Baskı: Kasım 1992; Üçüncü Baskı: Ekim 2006) tarihinde, Ankara’da, Kuban Matbaacılık’ta bastırıldı.


İÇİNDEKİLER


 LENİN KİTAPLARI

 

"HALKIN DOSTLARI" KİMLERDİR?

RUSYA'DA KAPİTALİZMİN GELİŞMESİ

NE YAPMALI?

BİR ADIM İLERİ İKİ ADIM GERİ

İKİ TAKTİK

MATERYALİZM VE AMPİRYOKRİTİSİZM

EMPERYALİZM

EKİM DEVRİMİ DOSYASI

NİSAN TEZLERİ VE EKİM DEVRİMİ

"SOL" KOMÜNİZM

SOSYALİZM VE SAVAŞ

TARIMDA KAPİTALİZM

ULUSLARIN KADERLERİNİ TAYİN HAKKI

ULUSAL SORUN VE ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞLARI

EMPERYALİST EKONOMİZM

İŞÇİ SINIFI VE KÖYLÜLÜK

MARX ENGELS MARKSİZM

KOMÜN DERSLERİ

GENÇLİK ÜZERİNE

TASFİYECİLİK ÜZERİNE

BURJUVA DEMOKRASİSİ VE PROLETARYA DİKTATÖRLÜĞÜ