FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


V. İ. LENİN


EMPERYALİZM

Kapitalizmin En Yüksek Aşaması


İmperyalizm kak noveşy etap kapitalizma, 1916 


Çeviren: Cemal Süreya


164 sayfa,

ISBN 975-7399-14-0

İlk Baskı: Mayıs 1969  | Son  Baskı: Ekim 2006


V. İ. Lenin'in İmperyalizm kak noveşy etap kapitalizma (1916) adlı yapıtını, Cemal Süreya Fransızcasından (L'Imperialisme, stade suprême du capitalisme, Editions Sociales, Paris, ve Editions du Progrès, Moscou 1962) dilimize çevirdi ve kitap, Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aşaması adı ile Sol Yayınları Tarafından Ekim 2006 (Birinci Baskı: Mayıs 1969; İkinci Baskı: Eylül 1974; Üçüncü Baskı: Eylül 1975; Dördüncü Baskı: Nisan 1977; Beşinci Baskı: Ocak 1978; Altıncı Baskı: Ekim 1978; Yedinci Baskı: Haziran 1979; Sekizinci Baskı: Eylül 1989; Dokuzuncu Baskı: Kasım 1992; Onuncu Baskı: Ağustos 1998) Tarihinde Ankara'da Kuban Matbaacılık'ta bastırıldı.


İÇİNDEKİLER

 LENİN KİTAPLARI

 

"HALKIN DOSTLARI" KİMLERDİR?

RUSYA'DA KAPİTALİZMİN GELİŞMESİ

NE YAPMALI?

BİR ADIM İLERİ İKİ ADIM GERİ

İKİ TAKTİK

MATERYALİZM VE AMPİRYOKRİTİSİZM

EMPERYALİZM

EKİM DEVRİMİ DOSYASI

NİSAN TEZLERİ VE EKİM DEVRİMİ

"SOL" KOMÜNİZM

SOSYALİZM VE SAVAŞ

TARIMDA KAPİTALİZM

ULUSLARIN KADERLERİNİ TAYİN HAKKI

ULUSAL SORUN VE ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞLARI

EMPERYALİST EKONOMİZM

İŞÇİ SINIFI VE KÖYLÜLÜK

MARX ENGELS MARKSİZM

KOMÜN DERSLERİ

GENÇLİK ÜZERİNE

TASFİYECİLİK ÜZERİNE

BURJUVA DEMOKRASİSİ VE PROLETARYA DİKTATÖRLÜĞÜ