FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


V. İ. LENİN


İŞÇİ SINIFI VE KÖYLÜLÜK


Çeviren: Muzaffer Erdost


480 sayfa,

ISBN 975-7399-44-2

İlk Baskı: Ocak 1970  | Son  Baskı: Ocak 1996


V. İ. Lenin'in  işçi sınıfı ve köylülük ile ilgili yapıtlarından derlenen L'alliance de la classe ouvrière et de la paysannerie (Editions en Langues Etrangeres, Moscou 1954) ve Alliance of the Working Class and the Peasantry (Progress Publishers, Moscow 1965) adlı kitaplarda yeralan yapıtlardan bir kısmından hazırlanan derleme Muzaffer Erdost tarafından dilimize çevrildi ve kitap, Sol Yayınları tarafından İşçi Sınıfı ve Köylülük adı ile Ocak 1996 (Birinci Baskı: Ocak 1977; İkinci Baskı: Ocak 1990) tarihinde, Ankara'da Şahin Matbaası'nda bastırıldı.


İÇİNDEKİLER


 LENİN KİTAPLARI

 

"HALKIN DOSTLARI" KİMLERDİR?

RUSYA'DA KAPİTALİZMİN GELİŞMESİ

NE YAPMALI?

BİR ADIM İLERİ İKİ ADIM GERİ

İKİ TAKTİK

MATERYALİZM VE AMPİRYOKRİTİSİZM

EMPERYALİZM

EKİM DEVRİMİ DOSYASI

NİSAN TEZLERİ VE EKİM DEVRİMİ

"SOL" KOMÜNİZM

SOSYALİZM VE SAVAŞ

TARIMDA KAPİTALİZM

ULUSLARIN KADERLERİNİ TAYİN HAKKI

ULUSAL SORUN VE ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞLARI

EMPERYALİST EKONOMİZM

İŞÇİ SINIFI VE KÖYLÜLÜK

MARX ENGELS MARKSİZM

KOMÜN DERSLERİ

GENÇLİK ÜZERİNE

TASFİYECİLİK ÜZERİNE

BURJUVA DEMOKRASİSİ VE PROLETARYA DİKTATÖRLÜĞÜ