FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


V. İ. LENİN


MATERYALİZM VE AMPİRYOKRİTİSİZM


Gerici Bir Felsefe Üzerine Eleştirel Notlar


Materializm i empiriokritisizm, 1908 


Çeviren: Sevim Belli


536 sayfa,

ISBN 975-7399-33-7

İlk Baskı: Şubat 1976  | Son  Baskı: Kasım 1993


V. İ. Lenin'in Materializm i empiriokritisizm (1908) adlı yapıtını Sevim Belli Fransızcasından (Materialisme et empiriocriticisme - Notes critiques sur une philosophie réactionnaire, Editions sociales, Paris 1948 / Editions du progrès, Moscou 1970) dilimize çevirdi ve kitap İngilizcesiyle (Materialism and Empirio-criticism - Critical comments on a  reactionary philosophy, Progress Publishers, Moscow 1970) karşılaştırıldıktan sonra, Materyalizm ve Ampiryokritisizm - Gerici Bir Felsefe Üzerine Eleştirel Notlar adı ile Sol Yayınları tarafından Kasım 1993 (Birinci Baskı: Şubat 1976; İkinci Baskı: Nisan 1988) tarihinde Ankara'da Şahin Matbaası'nda bastırıldı.


İÇİNDEKİLER


 LENİN KİTAPLARI

 

"HALKIN DOSTLARI" KİMLERDİR?

RUSYA'DA KAPİTALİZMİN GELİŞMESİ

NE YAPMALI?

BİR ADIM İLERİ İKİ ADIM GERİ

İKİ TAKTİK

MATERYALİZM VE AMPİRYOKRİTİSİZM

EMPERYALİZM

EKİM DEVRİMİ DOSYASI

NİSAN TEZLERİ VE EKİM DEVRİMİ

"SOL" KOMÜNİZM

SOSYALİZM VE SAVAŞ

TARIMDA KAPİTALİZM

ULUSLARIN KADERLERİNİ TAYİN HAKKI

ULUSAL SORUN VE ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞLARI

EMPERYALİST EKONOMİZM

İŞÇİ SINIFI VE KÖYLÜLÜK

MARX ENGELS MARKSİZM

KOMÜN DERSLERİ

GENÇLİK ÜZERİNE

TASFİYECİLİK ÜZERİNE

BURJUVA DEMOKRASİSİ VE PROLETARYA DİKTATÖRLÜĞÜ