FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


V. İ. LENİN


NİSAN TEZLERİ VE EKİM DEVRİMİ


Çeviren: Muzaffer Erdost


248 sayfa,

ISBN 975-7399-25-6

İlk Baskı: Kasım 1969  | Son  Baskı: Ekim 2006


V. İ. Lenin'in  Thèses d'Avril (Moscou 1953) ve Nisan-Ekim 1917 tarihleri arasındaki yazı, mektup ve konuşmalarından derlenen La Révolution d'Octobre (Bureau d'Editions, Paris 1932) adlı derleme kitaplarını Muzaffer Erdost Fransızcasından dilimize çevirdi ve kitap Sol Yayınları Tarafından Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi adı ile Ekim 2006 (Birinci Baskı: Kasım 1969; İkinci Baskı: Aralık 1975; Üçüncü Baskı: Şubat 1979; Dördüncü Baskı: Ağustos 1989; Beşinci Baskı: Kasım 1992) tarihinde, Ankara'da, Kuban Matbaacılık'ta bastırıldı.


İÇİNDEKİLER


 LENİN KİTAPLARI

 

"HALKIN DOSTLARI" KİMLERDİR?

RUSYA'DA KAPİTALİZMİN GELİŞMESİ

NE YAPMALI?

BİR ADIM İLERİ İKİ ADIM GERİ

İKİ TAKTİK

MATERYALİZM VE AMPİRYOKRİTİSİZM

EMPERYALİZM

EKİM DEVRİMİ DOSYASI

NİSAN TEZLERİ VE EKİM DEVRİMİ

"SOL" KOMÜNİZM

SOSYALİZM VE SAVAŞ

TARIMDA KAPİTALİZM

ULUSLARIN KADERLERİNİ TAYİN HAKKI

ULUSAL SORUN VE ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞLARI

EMPERYALİST EKONOMİZM

İŞÇİ SINIFI VE KÖYLÜLÜK

MARX ENGELS MARKSİZM

KOMÜN DERSLERİ

GENÇLİK ÜZERİNE

TASFİYECİLİK ÜZERİNE

BURJUVA DEMOKRASİSİ VE PROLETARYA DİKTATÖRLÜĞÜ