FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


V. İ. LENİN


SOSYALİZM VE SAVAŞ


Rus Sosyal-Demokrat İşçi Partisinin Savaşa Karşı Tutumu


Çeviren: N. Solukçu


176 sayfa,

ISBN 975-7399-23-X

İlk Baskı: Mart 1970  | Son  Baskı: Kasım 1992


V. İ. Lenin'in Socialism and War (FLPH, Moscow 1952) adlı yapıtının tamamı ile Against Imperialist War (Progress Publishers, Moscow 1966) adlı derleme yapıttan seçilen yazılarını, İngilizcesinden N. Solukçu dilimize çevirdi ve kitap, Sosyalizm ve Savaş adı ile, Sol Yayınları tarafından Kasım 1992 (Birinci Baskı: Mart 1970; İkinci Baskı: Aralık 1975; Üçüncü Baskı: Ekim 1976; Dördüncü Baskı: Temmuz 1978; Beşinci Baskı: Şubat 1980) tarihinde, Ankara'da Şahin Matbaası'nda  bastırıldı.


İÇİNDEKİLER


 LENİN KİTAPLARI

 

"HALKIN DOSTLARI" KİMLERDİR?

RUSYA'DA KAPİTALİZMİN GELİŞMESİ

NE YAPMALI?

BİR ADIM İLERİ İKİ ADIM GERİ

İKİ TAKTİK

MATERYALİZM VE AMPİRYOKRİTİSİZM

EMPERYALİZM

EKİM DEVRİMİ DOSYASI

NİSAN TEZLERİ VE EKİM DEVRİMİ

"SOL" KOMÜNİZM

SOSYALİZM VE SAVAŞ

TARIMDA KAPİTALİZM

ULUSLARIN KADERLERİNİ TAYİN HAKKI

ULUSAL SORUN VE ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞLARI

EMPERYALİST EKONOMİZM

İŞÇİ SINIFI VE KÖYLÜLÜK

MARX ENGELS MARKSİZM

KOMÜN DERSLERİ

GENÇLİK ÜZERİNE

TASFİYECİLİK ÜZERİNE

BURJUVA DEMOKRASİSİ VE PROLETARYA DİKTATÖRLÜĞÜ