FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


KARL MARX


1844 ELYAZMALARI


Ekonomi Politik ve Felsefe


Zur Kritik der Nationalökonomie mit einem Schlusskapitel über die hegelsche Philosophie, 1844


Çeviren: Kenan Somer


400 sayfa,

ISBN 978-975-7399-31-5

İlk Baskı: Temmuz 1976 | Son Baskı: Nisan 2011


Karl Marx’ın Zur kritik der Nationalökonomie mit einem Schlisskapitel über die hegelsche Philosophie, (1844 [1932]) adlı yapıtını Kenan Somer Fransızcasından (Manuscrits de 1844 - Economie politique et philosophie, Editions Sociales, Paris 1962) dilimize çevirdi, ve kitap 1844 Elyazmaları - Ekonomi Politik ve Felsefe adı ile Sol Yayınları tarafından Nisan 2011 (Birinci Baskı: Temmuz 1976; İkinci Baskı: Kasım 1993; Üçüncü Baskı: Ekim 2005) tarihinde Ankara’da Kuban Matbaacılık’ta bastırıldı.


İÇİNDEKİLER

SUNUŞ / EMILE BOTIGELLI

İKİNCİ BASKI İÇİN ÇEVİRENİN NOTU / KENAN SOMER

EKONOMİ POLİTİK VE FELSEFE ELYAZMALARI / AUGUSTE CORNU

MARX VE ENGELS'İN 1848 DEVRİMİNE KADARKİ İDEOLOJİK EVRİMLERİ / AFGUSTE CORNU

 MARX KİTAPLARI

 

Kapİtal 1

Kapİtal 2

Kapİtal 3

ArtI-Değer Teorİlerİ 1

ArtI-Değer Teorİlerİ 2

ArtI-Değer Teorİlerİ 3

GrundrIsse 1

GrundrIsse 2

Ekonomİ Polİtİğİn Eleştİrİsİne KatkI

Ücretlİ Emek ve Sermaye - Ücret Fİyat ve Kar

Formen

Fransa'da SInIf SavaşImlarI

LouIs Bonaparte'In 18 BrumaIre'İ

Fransa'da İç Savaş

Hegel'İn Hukuk Felsefesİnİn Eleştİrİsİ

1844 ElyazmalarI

Felsefenİn Sefaletİ

YabancIlaşma

Demokrİtos İle Epİkuros'un Doğa Felsefelerİ

Yahudİ Sorunu

Jenny'ye Adanmış Şİİr Albümlerİnden