FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


KARL MARX


Demokrİtos İle Epİkuros'un Doğa Felsefelerİ


Differenz der Demokritischen und Epikureischen Naturphilosophie, 1841


Çeviren: Hüseyin Demirhan


112 sayfa,

ISBN 975-7399-64-7

İlk Baskı: Kasım 2000


Karl Marx'ın Jena Üniversitesi Felsefe Fakültesine sunduğu (15 Nisan 1841) doktora tezi Differenz der Demokritischen und Epikureischen Naturphilosophie'yi (1840-1841 Martı arasında yazıldı. İlk kez Marx und Engels, Aus dem literarischen Nachlass, Stuttgart 1902, içinde yayınlandı) Hüseyin Demirhan dilimize çevirdi (Difference Between the Democritean and Epicurean Philosophy of Nature, Marx-Engels, Collected Works, Progress Publishers, Moscow 1975, vol. 1, pp. 23-105 / Difference de la philosophie naturelle chez Democrite et chez Epicure, Karl Marx, Oeuvres III, Editions Gallimard, Paris 1982, pp. 3-100) ve kitap Demokritos ile Epikuros'un Doğa Felsefeleri adı ile Sol Yayınları tarafından Kasım 2000 tarihinde Ankara'da Şahin Matbaası'nda bastırıldı.


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ / KARL MARX

 MARX KİTAPLARI

 

Kapİtal 1

Kapİtal 2

Kapİtal 3

ArtI-Değer Teorİlerİ 1

ArtI-Değer Teorİlerİ 2

ArtI-Değer Teorİlerİ 3

GrundrIsse 1

GrundrIsse 2

Ekonomİ Polİtİğİn Eleştİrİsİne KatkI

Ücretlİ Emek ve Sermaye - Ücret Fİyat ve Kar

Formen

Fransa'da SInIf SavaşImlarI

LouIs Bonaparte'In 18 BrumaIre'İ

Fransa'da İç Savaş

Hegel'İn Hukuk Felsefesİnİn Eleştİrİsİ

1844 ElyazmalarI

Felsefenİn Sefaletİ

YabancIlaşma

Demokrİtos İle Epİkuros'un Doğa Felsefelerİ

Yahudİ Sorunu

Jenny'ye Adanmış Şİİr Albümlerİnden