FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


KARL MARX


EKONOMİ POLİTİĞİN ELEŞTİRİSİNE KATKI


Zur Kritik der politischen Ökonomie, 1859


Çeviren: Sevim Belli


292 sayfa,

ISBN 978-975-7399-26-1

İlk Baskı: Mayıs 1970  | Son  Baskı: Ekim 2011


Karl Marx’ın Zur Kritik der Politischen Ökonomie (1859) adlı yapıtını Sevim Belli Fransızcasından (Contribution à la critique de l’économie politique, Editions Sociales, Paris 1957) dilimize çevirdi, ve kitap Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı adı ile Sol Yayınları tarafından Ekim 2011 (Birinci Baskı: Mayıs 1970; İkinci Baskı: Kasım 1974; Üçüncü Baskı: Eylül 1976; Dördüncü Baskı: Temmuz 1979; Beşinci Baskı: Eylül 1993; Altıncı Baskı: Ekim 2005) tarihinde, Ankara’da Kuban Matbaacılık’ta bastırıldı.


"Bir toplumsal oluşum, içerebileceği bütün üretici güçler yeteri kadar gelişmeden önce asla yokolmaz; yeni, daha yüksek üretim ilişkileri, maddi varlık koşulları eski toplumun bağrında olgunlaşmadan önce eskilerinin yerini almazlar. Onun içindir ki, insanlık kendi önüne, ancak çözüme bağlayabileceği sorunları koyar; çünkü yakından bakıldığında her zaman görülecektir ki, sorunun kendisi ancak onu çözüme bağlayacak olan maddi koşulların mevcut olduğu ya da oluşmakta olduğu yerde ortaya çıkar."

(Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, s. 24)


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ / MARX

KARL MARX'IN "EKONOMİ POLİTİĞİN ELEŞTİRİSİ" / ENGELS

SUNUŞ / E. BOTTIGELLI

 MARX KİTAPLARI

 

Kapİtal 1

Kapİtal 2

Kapİtal 3

ArtI-Değer Teorİlerİ 1

ArtI-Değer Teorİlerİ 2

ArtI-Değer Teorİlerİ 3

GrundrIsse 1

GrundrIsse 2

Ekonomİ Polİtİğİn Eleştİrİsİne KatkI

Ücretlİ Emek ve Sermaye - Ücret Fİyat ve Kar

Formen

Fransa'da SInIf SavaşImlarI

LouIs Bonaparte'In 18 BrumaIre'İ

Fransa'da İç Savaş

Hegel'İn Hukuk Felsefesİnİn Eleştİrİsİ

1844 ElyazmalarI

Felsefenİn Sefaletİ

YabancIlaşma

Demokrİtos İle Epİkuros'un Doğa Felsefelerİ

Yahudİ Sorunu

Jenny'ye Adanmış Şİİr Albümlerİnden