FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


KARL MARX


FRANSA'DA İÇ SAVAŞ


The Civil War in France,1871


Çeviren: Kenan Somer


212 sayfa,

ISBN 978-975-7399-91-9

İlk Baskı: Haziran 1977  | Son  Baskı: Eylül 2012


Karl Marx'ın The Civil War in France (1871) adlı yapıtını Kenan Somer Fransızcasından (La guerre civile en France, Editions Sociales, Paris 1975) [Paris Komününe İlişkin Makale, Konuşma, Belge ve Mektuplar: Sur la commune de Paris, Editions du Progrés, Moscou 1971] dilimize çevirdi ve kitap Fransa'da İç Savaş adı ile Sol Yayınları tarafından Eylül 2012 (Birinci Baskı: Haziran 1977 –Marx, Engels, Lenin, Paris Komünü Üzerine içinde–; İkinci Baskı: Ekim 1991; Üçüncü Baskı: Şubat 2005) tarihinde, Ankara'da, Kuban Matbaacılık'ta bastırıldı.


İÇİNDEKİLER

KARL MARX'IN FRANSA'DA İÇ SAVAŞ'INA GİRİŞ / FRİEDRİCH ENGELS


 MARX KİTAPLARI

 

Kapİtal 1

Kapİtal 2

Kapİtal 3

ArtI-Değer Teorİlerİ 1

ArtI-Değer Teorİlerİ 2

ArtI-Değer Teorİlerİ 3

GrundrIsse 1

GrundrIsse 2

Ekonomİ Polİtİğİn Eleştİrİsİne KatkI

Ücretlİ Emek ve Sermaye - Ücret Fİyat ve Kar

Formen

Fransa'da SInIf SavaşImlarI

LouIs Bonaparte'In 18 BrumaIre'İ

Fransa'da İç Savaş

Hegel'İn Hukuk Felsefesİnİn Eleştİrİsİ

1844 ElyazmalarI

Felsefenİn Sefaletİ

YabancIlaşma

Demokrİtos İle Epİkuros'un Doğa Felsefelerİ

Yahudİ Sorunu

Jenny'ye Adanmış Şİİr Albümlerİnden