FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


KARL MARX


FORMEN


Kapitalist Üretim Öncesi Biçimler


Formen, die der kapitalistischen Produktion vorhergehn, 1857-58


Çeviri: Sol Yayınları Yayın Kurulu


68 sayfa,

ISBN 975-7399-67-1

İlk Baskı: Ekim 1997


Karl Marx'ın ilk kez 1939'da yayınlanan "Formen die der kapitalistischen Produktion vorhergehn" [Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie] (1857-1858) adlı yapıtını, Sol Yayınları Yayın Kurulu Almancası (Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie (Dietz Verlag, Berlin 1974, s. 375-415), İngilizcesi (Grundrisse, Penguin Books, London 1973, translated by Martin Nicolaus, pp. 471-514 - Pre-Capitalist Economic Formations, Lawrence & Wishart, London 1964 ve International Publishers, New York 1975, translated by Jack Cohen, pp. 67-120) ve Fransızcası (Manuscrits de 1857-1858 ("Grundrisse"), Editions Sociales, Paris 1980, sous la responsabilité de Jean-Pierre Lefebvre, tome I, pp. 410-452) ile karşılaştırarak yayına hazırladı ve kitap Formen - Kapitalist Üretim Öncesi Biçimler adı ile Sol Yayınları tarafından Ekim 1997'de Ankara'da Şahin Matbaası'nda bastırıldı.

 MARX KİTAPLARI

 

Kapİtal 1

Kapİtal 2

Kapİtal 3

ArtI-Değer Teorİlerİ 1

ArtI-Değer Teorİlerİ 2

ArtI-Değer Teorİlerİ 3

GrundrIsse 1

GrundrIsse 2

Ekonomİ Polİtİğİn Eleştİrİsİne KatkI

Ücretlİ Emek ve Sermaye - Ücret Fİyat ve Kar

Formen

Fransa'da SInIf SavaşImlarI

LouIs Bonaparte'In 18 BrumaIre'İ

Fransa'da İç Savaş

Hegel'İn Hukuk Felsefesİnİn Eleştİrİsİ

1844 ElyazmalarI

Felsefenİn Sefaletİ

YabancIlaşma

Demokrİtos İle Epİkuros'un Doğa Felsefelerİ

Yahudİ Sorunu

Jenny'ye Adanmış Şİİr Albümlerİnden