FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


KARL MARX


FELSEFENİN SEFALETİ


M. Proudhon'un Sefaletin Felsefesi'ne Yanıt


Misere de la philosophie, 1847


Çeviren: Ahmet Kardam


228 sayfa,

ISBN 978-975-7399-22-3

İlk Baskı: Ekim 1966 | Son Baskı: Eylül 2011


Karl Marx’ın Misère de la Philosophie (1847) adlı yapıtını, Ahmet Kardam İngilizcesinden (The Poverty of Philosophy, Lawrence & Wishart, London 1962) dilimize çevirdi ve kitap, Felsefenin Sefaleti adı ile, Sol Yayınları tarafından, Ekim 2011 (Birinci Baskı: Ekim 1966; İkinci Baskı: Nisan 1975; Üçüncü Baskı: Ocak 1979; Dördüncü Baskı: Kasım 1992; Beşinci Baskı: Temmuz 1999; Altıncı Baskı: Ekim 2007) tarihinde, Ankara’da, Kuban Matbaacılık’ta bastırıldı.

 


İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ ALMANCA BASKIYA ÖNSÖZ / ENGELS


 MARX KİTAPLARI

 

Kapİtal 1

Kapİtal 2

Kapİtal 3

ArtI-Değer Teorİlerİ 1

ArtI-Değer Teorİlerİ 2

ArtI-Değer Teorİlerİ 3

GrundrIsse 1

GrundrIsse 2

Ekonomİ Polİtİğİn Eleştİrİsİne KatkI

Ücretlİ Emek ve Sermaye - Ücret Fİyat ve Kar

Formen

Fransa'da SInIf SavaşImlarI

LouIs Bonaparte'In 18 BrumaIre'İ

Fransa'da İç Savaş

Hegel'İn Hukuk Felsefesİnİn Eleştİrİsİ

1844 ElyazmalarI

Felsefenİn Sefaletİ

YabancIlaşma

Demokrİtos İle Epİkuros'un Doğa Felsefelerİ

Yahudİ Sorunu

Jenny'ye Adanmış Şİİr Albümlerİnden