FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


KARL MARX


FRANSA'DA SINIF SAVAŞIMLARI


Die Klassenkämpfe in Frankreich, 1850


Çeviren: Sevim Belli


208 sayfa,

ISBN 978-975-7399-54-4

İlk Baskı: Temmuz 1967  | Son  Baskı: Aralık 2012


Karl Marx'ın Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850 (1850) adlı yapıtını, Sevim Belli Fransızcasından (Les Luttes de Classes en France 1848-1850, Editions Sociales, Paris 1952) dilimize çevirdi ve kitap, Almancası (Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850  , Marx-Engels, Werke, Dietz Verlag, Berlin 1973, Band 7, s. 9-107) ve İngilizcesi (The Class Struggles in France 1848 to 1850, Marx-Engels, Selected Works, Progress Publishers, Moscow 1977, vol. 1, pp. 186-299) ile karşılaştırıldıktan sonra Fransa'da Sınıf Savaşımları 1848-1850 adı ile, Sol Yayınları tarafından Aralık 2012 (Birinci Baskı: Temmuz 1967; İkinci Baskı: Şubat 1976; Üçüncü Baskı: Ocak 1988; Dördüncü Baskı: Ekim 1996; Beşinci Baskı: Ekim 2006) tarihinde, Ankara'da, Kuban Matbaacılık'ta bastırıldı.


İÇİNDEKİLER

GİRİŞ / FRİEDRİCH ENGELS

 MARX KİTAPLARI

 

Kapİtal 1

Kapİtal 2

Kapİtal 3

ArtI-Değer Teorİlerİ 1

ArtI-Değer Teorİlerİ 2

ArtI-Değer Teorİlerİ 3

GrundrIsse 1

GrundrIsse 2

Ekonomİ Polİtİğİn Eleştİrİsİne KatkI

Ücretlİ Emek ve Sermaye - Ücret Fİyat ve Kar

Formen

Fransa'da SInIf SavaşImlarI

LouIs Bonaparte'In 18 BrumaIre'İ

Fransa'da İç Savaş

Hegel'İn Hukuk Felsefesİnİn Eleştİrİsİ

1844 ElyazmalarI

Felsefenİn Sefaletİ

YabancIlaşma

Demokrİtos İle Epİkuros'un Doğa Felsefelerİ

Yahudİ Sorunu

Jenny'ye Adanmış Şİİr Albümlerİnden