FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


KARL MARX


LOUIS BONAPARTE'IN 18 BRUMAIRE'İ


Die achtzehnte Brumaire des Louis Napoléon,1852


Çeviren: Sevim Belli


152 sayfa,

ISBN 978-975-7399-90-2

İlk Baskı: Mayıs 1966  | Son  Baskı: Ekim 2012


Karl Marx’ın Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte (1852) adlı yapıtını Sevim Belli Fransızcasından (Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, Editions Sociales, Paris 1969) dilimize çevirdi ve kitap İngilizcesiyle (The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, Progress Publishers, Moskova 1977) karşılaştırıldıktan sonra Sol Yayınları tarafından Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’i adı ile Ekim 2007 (Birinci Baskı: Mayıs 1976; İkinci Baskı: Haziran 1990; Üçüncü Baskı: Eylül 2002; Dördüncü Baskı: Ekim 2007) tarihinde Ankara’da Kuban Matbaacılık’ta bastırıldı.


İnsanlar kendi tarihlerini kendileri yaparlar, ama kendi keyiflerine gore değil; kendi seçtikleri koşullar içinde değil, doğrudan karşı karşıya kaldıkları, belirlenmiş olan ve geçmişten gelen koşullar içinde yaparlar. Bütün ölmüş kuşakların geleneği, büyük bir ağırlıkla, yaşayanların beyinleri üzerine kabus gibi çöker.

(Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'i, s. 13)


İÇİNDEKİLER

ALMANCA İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ / KARL MARX

 MARX KİTAPLARI

 

Kapİtal 1

Kapİtal 2

Kapİtal 3

ArtI-Değer Teorİlerİ 1

ArtI-Değer Teorİlerİ 2

ArtI-Değer Teorİlerİ 3

GrundrIsse 1

GrundrIsse 2

Ekonomİ Polİtİğİn Eleştİrİsİne KatkI

Ücretlİ Emek ve Sermaye - Ücret Fİyat ve Kar

Formen

Fransa'da SInIf SavaşImlarI

LouIs Bonaparte'In 18 BrumaIre'İ

Fransa'da İç Savaş

Hegel'İn Hukuk Felsefesİnİn Eleştİrİsİ

1844 ElyazmalarI

Felsefenİn Sefaletİ

YabancIlaşma

Demokrİtos İle Epİkuros'un Doğa Felsefelerİ

Yahudİ Sorunu

Jenny'ye Adanmış Şİİr Albümlerİnden