FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


KARL MARX


ÜCRETLİ EMEK VE SERMAYE

- ÜCRET FİYAT VE KÂR


Lohnarbeit und Kapital (1849) - Value Price and Profit (1898)


Çeviren: Sevim Belli


168 sayfa,

ISBN 978-975-7399-02-5

İlk Baskı: Ocak 1975 | Son Baskı: Temmuz 2008


Karl Marx'ın Lohnarbeit und Kapital (1849) ve Value Price and Profit (1898) adlı yapıtlarını, Sevim Belli Fransızcasından (Travail salairé et capital — Salaire prix et profit, Editions Sociales, Paris 1969) dilimize çevirdi ve kitap İngilizcesiyle (Wage Labour and Capital (Marx-Engels, Collected Works, Progress Publishers, Moskova 1977, c. 9, s. 197-228) —  Wages, Price and Profit (Marx-Engels, Selected Works, Progress Publishers, Moskova 1969, c. 2, s. 31-37)) karşılaştırıldıktan sonra Ücretli Emek ve Sermaye — Ücret, Fiyat ve Kâr adı ile Sol Yayınları tarafından Eylül 2012 (Birinci Baskı: Ocak 1975; İkinci Baskı: Nisan 1976; Üçüncü Baskı: Ekim 1977; Dördüncü Baskı: Ekim 1978; Beşinci Baskı: Kasım 1979; Altıncı Baskı: Aralık 1987; Yedinci Baskı: Mayıs 1992; Sekizinci Baskı: Temmuz 2008) tarihinde Ankara'da Kuban Matbaacılık'ta bastırıldı.


İÇİNDEKİLER

SUNUŞ / ENGELS

 MARX KİTAPLARI

 

Kapİtal 1

Kapİtal 2

Kapİtal 3

ArtI-Değer Teorİlerİ 1

ArtI-Değer Teorİlerİ 2

ArtI-Değer Teorİlerİ 3

GrundrIsse 1

GrundrIsse 2

Ekonomİ Polİtİğİn Eleştİrİsİne KatkI

Ücretlİ Emek ve Sermaye - Ücret Fİyat ve Kar

Formen

Fransa'da SInIf SavaşImlarI

LouIs Bonaparte'In 18 BrumaIre'İ

Fransa'da İç Savaş

Hegel'İn Hukuk Felsefesİnİn Eleştİrİsİ

1844 ElyazmalarI

Felsefenİn Sefaletİ

YabancIlaşma

Demokrİtos İle Epİkuros'un Doğa Felsefelerİ

Yahudİ Sorunu

Jenny'ye Adanmış Şİİr Albümlerİnden