FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


KARL MARX - FRİEDRİCH ENGELS


ALMAN İDEOLOJİSİ [FEUERBACH]


Die deutsche Ideologie, 1845-46


Çeviren: Sevim Belli


128 sayfa

ISBN 975-7399-03-5

İlk Baskı: Eylül 1976  | Son Baskı: Nisan 2004


Karl Marx – Friedrich Engels'in Die deutsche Ideologie (1845-46 [1932]) adlı yapıtının "Feuerbach" başlıklı birinci kısımını Sevim Belli Fransızcasından (L'Idéologie allemande, Editions Sociales, Paris 1975), [K. Marx'ın "Feuerbach Üzerine Tezler"ini, Ahmet Kardam Almancasından ("Thesen Über Feuerbach" (1845 [1932]), Werke, III, Dietz Verlag, Berlin 1969)] dilimize çevirdiler ve kitap Almancasıyla (Die deutsche Ideologie, Dietz Verlag, Berlin 1969) ve İngilizcesiyle (The German Ideology, Progress Publishers, Moscow 1968) karşılaştırıldıktan sonra Alman İdeolojisi – Feuerbach adı ile Sol Yayınları tarafından Ağustos 1999 (Birinci Baskı: Eylül 1976; İkinci Baskı: Kasım 1987; Üçüncü Baskı: Temmuz 1992) tarihinde, Ankara'da Şahin Matbaası'nda bastırıldı.


İÇİNDEKİLER

FEUERBACH ÜZERİNE TEZLER

SUNUŞ / JACQUES MILHAU


 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 

KUTSAL AİLE

ALMAN İDEOLOJİSİ [FEUERBACH]

KAPİTALİZM ÖNCESİ EKONOMİ BİÇİMLERİ

FELSEFE METİNLERİ

KOMÜNİST MANİFESTO VE KOMÜNİZMİN İLKELERİ

GOTHA VE ERFURT PROGRAMLARININ ELEŞTİRİSİ

SÖMÜRGECİLİK ÜZERİNE

ANARŞİZM ÜZERİNE

DİN ÜZERİNE

NÜFUS ÜZERİNE

DOĞU SORUNU [TÜRKİYE]

SEÇME YAZIŞMALAR 1

SEÇME YAZIŞMALAR 2

YAZIN VE SANAT ÜZERİNE

KOMÜNİST PARTİ MANİFESTOSU

BASIN SÖYLEŞİLERİ

SÜRGÜNDEKİ BÜYÜK ADAMLAR

SEÇME YAPITLAR 1

SEÇME YAPITLAR 2

SEÇME YAPITLAR 3

KADIN VE AİLE

İŞÇİ SINIFI PARTİSİ ÜZERİNE