FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


KARL MARX - FRİEDRİCH ENGELS


DİN ÜZERİNE


Çeviren: Kaya Güvenç


368 sayfa

ISBN 975-7399-49-3

İlk Baskı: Nisan  1976  | Son Baskı: Ağustos 2002


K. Marx ve F. Engels'in, din konusundaki yazılarından derlenen Sur la religion (Editions sociales, Paris 1968) adlı yapıtını, Kaya Güvenç Fransızcasından dilimize çevirdi ve kitap, İngilizcesiyle (On Religion, Progress Publishers, Moscow 1976) karşılaştırıldıktan sonra Din Üzerine adı ile, Sol Yayınları Tarafından Ağustos 2002 (Birinci Baskı: Nisan 1976; İkinci Baskı: Kasım 1995) tarihinde, Ankara'da Şahin Matbaası'nda bastırıldı.

 


İÇİNDEKİLER


 

 

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 

KUTSAL AİLE

ALMAN İDEOLOJİSİ [FEUERBACH]

KAPİTALİZM ÖNCESİ EKONOMİ BİÇİMLERİ

FELSEFE METİNLERİ

KOMÜNİST MANİFESTO VE KOMÜNİZMİN İLKELERİ

GOTHA VE ERFURT PROGRAMLARININ ELEŞTİRİSİ

SÖMÜRGECİLİK ÜZERİNE

ANARŞİZM ÜZERİNE

DİN ÜZERİNE

NÜFUS ÜZERİNE

DOĞU SORUNU [TÜRKİYE]

SEÇME YAZIŞMALAR 1

SEÇME YAZIŞMALAR 2

YAZIN VE SANAT ÜZERİNE

KOMÜNİST PARTİ MANİFESTOSU

BASIN SÖYLEŞİLERİ

SÜRGÜNDEKİ BÜYÜK ADAMLAR

SEÇME YAPITLAR 1

SEÇME YAPITLAR 2

SEÇME YAPITLAR 3

KADIN VE AİLE

İŞÇİ SINIFI PARTİSİ ÜZERİNE