FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


MARX - ENGELS - LENİN


İŞÇİ SINIFI PARTİSİ ÜZERİNE


Çeviren: Arif Gelen


376 sayfa

ISBN 975-7399-29-9

İlk Baskı: Mayıs 1979  | Son Baskı: Ekim 1993


Marx, Engels ve Lenin'in Über die Partei der Arbeiterklasse (Verlag Marxistische Blätter Frankfurt/Main 1974) adlı derleme yapıtını, Almancadan Arif Gelen dilimize çevirdi, ve kitap İşçi Sınıfı Partisi Üzerine adı ile, Sol Yayınları tarafından, Ekim 1993 (Birinci Baskı: Mayıs 1979) tarihinde, Ankara'da Şahin Matbaası'nda bastırıldı.


İÇİNDEKİLER


 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 

KUTSAL AİLE

ALMAN İDEOLOJİSİ [FEUERBACH]

KAPİTALİZM ÖNCESİ EKONOMİ BİÇİMLERİ

FELSEFE METİNLERİ

KOMÜNİST MANİFESTO VE KOMÜNİZMİN İLKELERİ

GOTHA VE ERFURT PROGRAMLARININ ELEŞTİRİSİ

SÖMÜRGECİLİK ÜZERİNE

ANARŞİZM ÜZERİNE

DİN ÜZERİNE

NÜFUS ÜZERİNE

DOĞU SORUNU [TÜRKİYE]

SEÇME YAZIŞMALAR 1

SEÇME YAZIŞMALAR 2

YAZIN VE SANAT ÜZERİNE

KOMÜNİST PARTİ MANİFESTOSU

BASIN SÖYLEŞİLERİ

SÜRGÜNDEKİ BÜYÜK ADAMLAR

SEÇME YAPITLAR 1

SEÇME YAPITLAR 2

SEÇME YAPITLAR 3

KADIN VE AİLE

İŞÇİ SINIFI PARTİSİ ÜZERİNE