FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


MARX - ENGELS - LENİN


KADIN VE AİLE


Çeviren: Arif Gelen


272 sayfa

ISBN 975-7399-88-4

İlk Baskı: Haziran 1979  | Son Baskı: Ağustos 2002


Marx, Engels ve Lenin'in Über Die Frau und die Familie (Verlag für die Frau, Leipzig 1976) adlı derleme yapıtını, Almancasından Arif Gelen dilimize çevirdi ve kitap Kadın ve Aile adı ile, Sol Yayınları tarafından, Ağustos 2002 (Birinci baskı: Haziran 1979; İkinci Baskı: Nisan 1989; Üçüncü Baskı: Kasım 1992), tarihinde, Ankara'da Kurtuluş Basımevi'nde bastırıldı.


İÇİNDEKİLER

7     Sunuş, Joachim Müller

11   Kadınların Klasiklere Borçlu Olduğu Şey, Clara Zetkin

15   Uzlaşmaz Sınıflı Toplumlarda Çalışan Kadının Ezilmişliği ve Sömürülmesi

15      Kapitalist Sanayide Kadın Emeği

91      Kapitalist Tarımda Kadın Emeği

104    Sınıf Savaşımında Kadınlar

112  Kadın Eşitliği ve Özgürlüğü Üzerine

155  Aşk, Evlilik ve Aile Üzerine

216  Sosyalizm/Komünizmde Kadının Kurtuluşu

243  Lenin'den Anılar, Clara Zetkin

265  Adlar Dizini


SUNUŞ / JOACHIM MÜLLER

KADINLARIN KLASİKLERE BORÇLU OLDUĞU ŞEY / CLARA ZETKİN


 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 

KUTSAL AİLE

ALMAN İDEOLOJİSİ [FEUERBACH]

KAPİTALİZM ÖNCESİ EKONOMİ BİÇİMLERİ

FELSEFE METİNLERİ

KOMÜNİST MANİFESTO VE KOMÜNİZMİN İLKELERİ

GOTHA VE ERFURT PROGRAMLARININ ELEŞTİRİSİ

SÖMÜRGECİLİK ÜZERİNE

ANARŞİZM ÜZERİNE

DİN ÜZERİNE

NÜFUS ÜZERİNE

DOĞU SORUNU [TÜRKİYE]

SEÇME YAZIŞMALAR 1

SEÇME YAZIŞMALAR 2

YAZIN VE SANAT ÜZERİNE

KOMÜNİST PARTİ MANİFESTOSU

BASIN SÖYLEŞİLERİ

SÜRGÜNDEKİ BÜYÜK ADAMLAR

SEÇME YAPITLAR 1

SEÇME YAPITLAR 2

SEÇME YAPITLAR 3

KADIN VE AİLE

İŞÇİ SINIFI PARTİSİ ÜZERİNE