FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


KARL MARX - FRİEDRİCH ENGELS


KOMÜNİST MANİFESTO ve KOMÜNİZMİN İLKELERİ


Manifest der kommunistischen Partei, 1848 —

Grundsätze des Kommunismus, 1847


Çeviren: Muzaffer Erdost


224 sayfa

ISBN 978-975-7399-09-4

İlk Baskı: Aralık 1976  | Son Baskı: Eylül 2011


Karl Marx - Friedrich Engels’in Manifest der Kommunistischen Partei (1848) adlı yapıtını, Muzaffer Erdost, 1888 İngilizce baskısını esas alarak (Manifesto of the Communist Party) dilimize çevirdi ve kitap, Almancasıyla (Manifest der Kommunistischen Partei, Marx-Engels, Werke, Dietz Verlag, Berlin 1974, band 4, s. 459-493) ve Fransızcasıyla (Manifeste du parti communiste, Editions Sociales, Paris 1976) karşılaştırıldıktan sonra Engels’in Principles of Communism (1847) adlı yapıtı da eklenerek, Komünist Manifesto ve Komünizmin İlkeleri adı ile Sol Yayınları tarafından Ekim 2011 (Birinci Baskı: Aralık 1976; İkinci Baskı: Haziran 1991; Üçüncü Baskı: Kasım 1993; Dördüncü Baskı: Eylül 1998; Beşinci Baskı: Temmuz 2002; Altıncı Baskı: Mart 2005; Yedinci Baskı: Mayıs 2008; Sekizinci Baskı: Ekim 2009) tarihinde, Ankara’da Kuban Matbaacılık’ta bastırıldı.


“Eski yerel ve ulusal yalıtımın ve kendine-yeterliğin yerini, ulusların çok yönlü karşılıklı-ilişkileri, evrensel karşılıklı-bağımlılığı alıyor. Ve maddi üretimde olan, zihinsel üretimde de oluyor. Tek tek ulusların zihinsel yaratıları, ortak mülk haline geliyor. Ulusal tek yanlılık ve darkafalılık giderek olanaksızlaşıyor ve sayısız ulusal ve yerel yazınlardan ortaya bir dünya yazını çıkıyor. Burjuvazi, ... bütün ulusları, yok etme tehdidiyle, burjuva üretim tarzını benimsemeye zorluyor; onları uygarlık dediği şeyi benimsemeye yani bizzat burjuva olmaya zorluyor. Tek sözcükle kendi imgesinden bir dünya yaratıyor.”

(Komünist Manifesto, s.121)


İÇİNDEKİLER

1872 ALMANCA BASKIYA ÖNSÖZ

KOMÜNİST MANİFESTO'NUN DOĞUŞU VE TARİHSEL ÖNEMİ / DIRK J. STRUIK

KOMÜNİST PARTİ MANİFESTOSU


 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 

KUTSAL AİLE

ALMAN İDEOLOJİSİ [FEUERBACH]

KAPİTALİZM ÖNCESİ EKONOMİ BİÇİMLERİ

FELSEFE METİNLERİ

KOMÜNİST MANİFESTO VE KOMÜNİZMİN İLKELERİ

GOTHA VE ERFURT PROGRAMLARININ ELEŞTİRİSİ

SÖMÜRGECİLİK ÜZERİNE

ANARŞİZM ÜZERİNE

DİN ÜZERİNE

NÜFUS ÜZERİNE

DOĞU SORUNU [TÜRKİYE]

SEÇME YAZIŞMALAR 1

SEÇME YAZIŞMALAR 2

YAZIN VE SANAT ÜZERİNE

KOMÜNİST PARTİ MANİFESTOSU

BASIN SÖYLEŞİLERİ

SÜRGÜNDEKİ BÜYÜK ADAMLAR

SEÇME YAPITLAR 1

SEÇME YAPITLAR 2

SEÇME YAPITLAR 3

KADIN VE AİLE

İŞÇİ SINIFI PARTİSİ ÜZERİNE