FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


KARL MARX - FRİEDRİCH ENGELS


KAPİTALİZM ÖNCESİ EKONOMİ BİÇİMLERİ


Çeviren: Mihri Belli


368 sayfa

ISBN 975-7399-08-6

İlk Baskı: Aralık 1967  | Son Baskı: Eylül 1992


K. Marx'ın Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie adlı yapıtının "Formen die der kapitalistischen Produktion vorhergehn" (1857-58) başlıklı bölümünü Mihri Belli İngilizcesinden (K. Marx, Pre-capitalist Eccconomic Formations, Lawrence & Wishart, London 1967) ve Marx ve Engels tarafından kapitalizm-öncesi ekonomi ve toplum biçimleri üzerine yazılmış yazılardan hazırlanan derlemeyi Fransızcasından (Marx-Engels-Lenin, Sur les sociétés précapitalistes, Editions Sociales, Paris 1973) dilimize çevirdi ve kitap Kapitalizm Öncesi Ekonomi Bİçimleri adı ile Sol Yayınları tarafından Eylül 1992 (Birinci Baskı: Aralık 1967; İkinci Baskı: Nİsan 1977) tarihinde Ankara'da Şahin Matbaası'nda bastırıldı.


İÇİNDEKİLER


 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 

KUTSAL AİLE

ALMAN İDEOLOJİSİ [FEUERBACH]

KAPİTALİZM ÖNCESİ EKONOMİ BİÇİMLERİ

FELSEFE METİNLERİ

KOMÜNİST MANİFESTO VE KOMÜNİZMİN İLKELERİ

GOTHA VE ERFURT PROGRAMLARININ ELEŞTİRİSİ

SÖMÜRGECİLİK ÜZERİNE

ANARŞİZM ÜZERİNE

DİN ÜZERİNE

NÜFUS ÜZERİNE

DOĞU SORUNU [TÜRKİYE]

SEÇME YAZIŞMALAR 1

SEÇME YAZIŞMALAR 2

YAZIN VE SANAT ÜZERİNE

KOMÜNİST PARTİ MANİFESTOSU

BASIN SÖYLEŞİLERİ

SÜRGÜNDEKİ BÜYÜK ADAMLAR

SEÇME YAPITLAR 1

SEÇME YAPITLAR 2

SEÇME YAPITLAR 3

KADIN VE AİLE

İŞÇİ SINIFI PARTİSİ ÜZERİNE