FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


KARL MARX - FRİEDRİCH ENGELS


KOMÜNİST PARTİ MANİFESTOSU


Manifest der kommunistischen Partei, 1848


Çeviri: Sol Yayınları Yayın Kurulu


64 sayfa

ISBN 975-7399-64-7

İlk Baskı: Ekim 1997  | Son Baskı: Ekim 1998


Karl Marx - Friedrich Engels’in Manifest der kommunistischen Partei (Aralık 1847 - Ocak 1848'de yazıldı, ilk kez Şubat 1848'de Londra'da Almanca ayrı baskı olarak yayınlandı) adlı yapıtı, Almanca (Manifest der Kommunistischen Partei, K. Marx - F. Engels, Werke, Dietz Verlag, Berlin 1974, band 4, s. 459-493); İngilizce (Manifesto of the Communist Party, K. Marx - F. Engels, Collected Works, Progress Publishers, Moscow 1976, volume 6, pp. 476-519) ve Fransızca (Manifeste du parti communiste, Editions Sociales, Paris 1976) metinleri temel alınarak Sol Yayınları Yayın Kurulunca türkçeleştirildi ve kitap Komünist Parti Manifestosu adı ile Sol Yayınları tarafından Ekim 1998 (Birinci Baskı: Kasım 1997) tarihinde Ankara’da Şahin Matbaası’nda bastırıldı.


İÇİNDEKİLER

5            1872 Almanca Baskıya Önsöz

7            Komünist Parti Manifestosu

9            I   Burjuvalar ve Proleterler

26          II  Proleterler ve Komünistler

39          III Sosyalist ve Komünist Yazın

39              1. Gerici Sosyalizm

39                  A. Feodal Sosyalizm

41                  B. Küçük-Burjuva Sosyalizmi

43                  C. Alman Sosyalizmi ya da "Hakiki" Sosyalizm

47              2. Tutucu Sosyalizm ya da Burjuva Sosyalizmi

49              3. Eleştirel-Ütopik Sosyalizm ve Komünizm

53          IV Komünistlerin Çeşitli Muhalefet Partileri Karşısındaki Konumları

56            Açıklayıcı Notlar


1872 ALMANCA BASKIYA ÖNSÖZ

KOMÜNİST MANİFESTO 150 YAŞINDA / YAŞAR ÖZTÜRK

KOMÜNİST MANİFESTO VE KOMÜNİZMİN İLKELERİ

KOMÜNİST MANİFESTO / DIRK J. STRUIK

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 

KUTSAL AİLE

ALMAN İDEOLOJİSİ [FEUERBACH]

KAPİTALİZM ÖNCESİ EKONOMİ BİÇİMLERİ

FELSEFE METİNLERİ

KOMÜNİST MANİFESTO VE KOMÜNİZMİN İLKELERİ

GOTHA VE ERFURT PROGRAMLARININ ELEŞTİRİSİ

SÖMÜRGECİLİK ÜZERİNE

ANARŞİZM ÜZERİNE

DİN ÜZERİNE

NÜFUS ÜZERİNE

DOĞU SORUNU [TÜRKİYE]

SEÇME YAZIŞMALAR 1

SEÇME YAZIŞMALAR 2

YAZIN VE SANAT ÜZERİNE

KOMÜNİST PARTİ MANİFESTOSU

BASIN SÖYLEŞİLERİ

SÜRGÜNDEKİ BÜYÜK ADAMLAR

SEÇME YAPITLAR 1

SEÇME YAPITLAR 2

SEÇME YAPITLAR 3

KADIN VE AİLE

İŞÇİ SINIFI PARTİSİ ÜZERİNE