FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


KARL MARX - FRİEDRİCH ENGELS


KUTSAL AİLE


Ya da Eleştirel Eleştirinin Eleştirisi

Bruno Bauer ve Hempalarına Karşı


Die heilige Familie, oder, Kritik der kritischen Kritik, gegen Bruno Bauer und Konsorten, 1845


Çeviren: Kenan Somer


416 sayfa

ISBN 975-7399-35-3

İlk Baskı: Ekim 1976  | Son Baskı: Nisan 2003


Karl Marx - Friedrich Engels'in Die heilige Familie, oder, Kritik der kritischen Kritik.Gegen Bruno Bauer und Konsorten (1845) adlı yapıtını Kenan Somer Fransızcasından (La sainte famille, ou critique de la critique. , Editions sociales, Paris 1969) dilimize çevirdi ve kitap Kutsal Aile ya da Eleştirel Eleştirinin Eleştirisi – Bruno Bauer ve Hempalarına Karşı adı ile Sol Yayınları tarafından Mart 1994 (Birinci Baskı: Ekim 1976) tarihinde Ankara'da Şahin Matbaası'nda bastırıldı.

 


İÇİNDEKİLER


SUNUŞ / GILBERT BADIA

KUTSAL AİLE / TAHİR DURAN

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 

KUTSAL AİLE

ALMAN İDEOLOJİSİ [FEUERBACH]

KAPİTALİZM ÖNCESİ EKONOMİ BİÇİMLERİ

FELSEFE METİNLERİ

KOMÜNİST MANİFESTO VE KOMÜNİZMİN İLKELERİ

GOTHA VE ERFURT PROGRAMLARININ ELEŞTİRİSİ

SÖMÜRGECİLİK ÜZERİNE

ANARŞİZM ÜZERİNE

DİN ÜZERİNE

NÜFUS ÜZERİNE

DOĞU SORUNU [TÜRKİYE]

SEÇME YAZIŞMALAR 1

SEÇME YAZIŞMALAR 2

YAZIN VE SANAT ÜZERİNE

KOMÜNİST PARTİ MANİFESTOSU

BASIN SÖYLEŞİLERİ

SÜRGÜNDEKİ BÜYÜK ADAMLAR

SEÇME YAPITLAR 1

SEÇME YAPITLAR 2

SEÇME YAPITLAR 3

KADIN VE AİLE

İŞÇİ SINIFI PARTİSİ ÜZERİNE