FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


KARL MARX - FRİEDRİCH ENGELS


NÜFUS ÜZERİNE


Yayına Hazırlayan: Muzaffer Erdost


228 sayfa

ISBN 978-975-7399-93-3 

İlk Baskı: Haziran 1976  | İkinci Baskı: Kasım 2011


K. Marx ve F. Engels’in Sol Yayınları arasında yayınlanan yapıtlarında yer alan nüfus, nüfus yasası ve teorileri ile ilgili metinlerinden derlenen Nüfus Üzerine Sol Yayınları tarafından, Kasım 2011 tarihinde, Ankara’da, Kuban Matbaacılık’ta bastırıldı.


SOL YAYINLARI’NIN NOTU

Marx ve Engels’in, Malthus’un genel ekonomik görüşlerini ve özel olarak nüfus teorisini eleştiren yazılarından derlenen Marx and Engels on Malthus (Lawrence and Wishart, London 1953), Sol Yayınları arasında, Nüfus Sorunu ve Malthus adıyla, Haziran 1976’da yayınlanmıştı. Bu derleme, daha sonra Marx and Engels on the Population Bomb (Ramparts Press, Berkeley 1971) adıyla yayınlanmış olmakla bilikte, ağırlıklı olarak, Marx ve Engels’in nüfus konusunda geliştirdikleri düşünce ve eleştirilerini temel alan bir derleme olmaktan uzaktı. Marx ve Engels’in doğrudan nüfus ile ilgili ve nüfusla bağlantılı metinlerinden oluşan, bu kapsamda Malthus’un nüfus teorisini irdeleyen ve eleştiren yazılarından yeniden hazırlandı Nüfus Üzerine. Nüfus Sorunu ve Malthus’ta yer almayan, Grundrisse’den iki kesim (“Nüfus ve Fazla Nüfus” ile “Gerekli-Emek, Artı-Emek, Artı-Nüfus, Artı-Sermaye” kesimleri), Kapital Birinci Ciltten “Tarımsal Nüfusun Topraksızlaştırılması”, “İlkel Birikimin Sırrı”, “Sermaye Fazlası ve Nüfus Fazlası”; Kapital Üçüncü Ciltten “Nispi Aşırı Nüfus”, “Göçebe Nüfus” başlıklı kesimler ile bağımsız yazı “Zorunlu Göç” bu derlemede yer aldı. İlk baskıya tarafımızdan eklenen Marx’ın “Ücret” adlı makalesinden bölüm ve ilk baskıda “Ekler” bölümüne alınan Lenin’in “İşçi Sınıfı ve Yeni-Maltusçuluk” adlı yazısı bu baskıda da yer aldı. Metinler, Sol Yayınları çevirilerinden alındı.  


İÇİNDEKİLER

SUNUŞ NOTU / MUZAFFER ERDOST

İŞÇİ SINIFI VE YENİ-MALTUSÇULUK / V. İ. LENİN

MALTHUS - GEÇMİŞTE VE BUGÜN / RONALD L. MEEK 


 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 

KUTSAL AİLE

ALMAN İDEOLOJİSİ [FEUERBACH]

KAPİTALİZM ÖNCESİ EKONOMİ BİÇİMLERİ

FELSEFE METİNLERİ

KOMÜNİST MANİFESTO VE KOMÜNİZMİN İLKELERİ

GOTHA VE ERFURT PROGRAMLARININ ELEŞTİRİSİ

SÖMÜRGECİLİK ÜZERİNE

ANARŞİZM ÜZERİNE

DİN ÜZERİNE

NÜFUS ÜZERİNE

DOĞU SORUNU [TÜRKİYE]

SEÇME YAZIŞMALAR 1

SEÇME YAZIŞMALAR 2

YAZIN VE SANAT ÜZERİNE

KOMÜNİST PARTİ MANİFESTOSU

BASIN SÖYLEŞİLERİ

SÜRGÜNDEKİ BÜYÜK ADAMLAR

SEÇME YAPITLAR 1

SEÇME YAPITLAR 2

SEÇME YAPITLAR 3

KADIN VE AİLE

İŞÇİ SINIFI PARTİSİ ÜZERİNE