FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


KARL MARX - FRİEDRİCH ENGELS


SÜRGÜNDEKİ BÜYÜK ADAMLAR


Die grossen Männer des Exils, 1852 


Çeviren: Sargut Şölçün


176 sayfa

ISBN 975-7399-58-2

İlk Baskı: Ekim 1997


K. Marx ve F. Engels'in, Die großen Männer des Exils (1852) adlı yapıtını Sargut Şölçün Almancasından (Marx-Engels, Werke, Dietz Verlag, Berlin 1975, Band 8, S. 233-335) dilimize çevirdi ve kitap Sol Yayınları tarafından Sürgündeki Büyük Adamlar adıyla Ekim 1997 tarihinde Ankara'da Şahin Matbaası'nda bastırıldı.

 

 

 


İÇİNDEKİLER

  7            Türkçe Baskıya Önsöz, Sargut Şölçün

13            Sürgündeki Büyük Adamlar

15                     I

42                     II

51                     III

56                     IV

60                     V

78                     VI

86                     VII

88                     VIII

93                     IX

102                   X

109                   XI

121                   XII

129                   XIII

146                   XIV

150                   XV

152            Açıklayıcı Notlar

166            Adlar Dizini


TÜRKÇE BASKIYA ÖNSÖZ / SARGUT ŞÖLÇÜN

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 

KUTSAL AİLE

ALMAN İDEOLOJİSİ [FEUERBACH]

KAPİTALİZM ÖNCESİ EKONOMİ BİÇİMLERİ

FELSEFE METİNLERİ

KOMÜNİST MANİFESTO VE KOMÜNİZMİN İLKELERİ

GOTHA VE ERFURT PROGRAMLARININ ELEŞTİRİSİ

SÖMÜRGECİLİK ÜZERİNE

ANARŞİZM ÜZERİNE

DİN ÜZERİNE

NÜFUS ÜZERİNE

DOĞU SORUNU [TÜRKİYE]

SEÇME YAZIŞMALAR 1

SEÇME YAZIŞMALAR 2

YAZIN VE SANAT ÜZERİNE

KOMÜNİST PARTİ MANİFESTOSU

BASIN SÖYLEŞİLERİ

SÜRGÜNDEKİ BÜYÜK ADAMLAR

SEÇME YAPITLAR 1

SEÇME YAPITLAR 2

SEÇME YAPITLAR 3

KADIN VE AİLE

İŞÇİ SINIFI PARTİSİ ÜZERİNE