FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


KARL MARX - FRİEDRİCH ENGELS


SEÇME YAZIŞMALAR 2


Çeviren: Yurdakul Fincancı


368 sayfa

ISBN 975-7399-47-7 (Takım) 975-7399-56-6 (2. cilt)

İlk Baskı: Ekim 1996


K. Marx ve F. Engels'in, yazışmalarından derlenen Selected Correspondence (Progress Publishers, Moscow 1975) adlı yapıtın 1870-1895 yıllarını kapsayan ikinci bölümünü Yurdakul Fincancı İngilizcesinden dilimize çevirdi ve kitap Fransızcasıyla (Correspondance, Editions du Progrès, Moscou 1976) karşılaştırıldıktan sonra Sol Yayınları Tarafından Seçme Yazışmalar 2 adıyla Ekim 1996'da Ankara'da Şahin Matbaası'nda bastırıldı.

 


İÇİNDEKİLER

MARX'LA ENGELS'İN MEKTUPLARI / V. İ. LENİN

SEÇME YAZIŞMALAR 1

 

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 

KUTSAL AİLE

ALMAN İDEOLOJİSİ [FEUERBACH]

KAPİTALİZM ÖNCESİ EKONOMİ BİÇİMLERİ

FELSEFE METİNLERİ

KOMÜNİST MANİFESTO VE KOMÜNİZMİN İLKELERİ

GOTHA VE ERFURT PROGRAMLARININ ELEŞTİRİSİ

SÖMÜRGECİLİK ÜZERİNE

ANARŞİZM ÜZERİNE

DİN ÜZERİNE

NÜFUS ÜZERİNE

DOĞU SORUNU [TÜRKİYE]

SEÇME YAZIŞMALAR 1

SEÇME YAZIŞMALAR 2

YAZIN VE SANAT ÜZERİNE

KOMÜNİST PARTİ MANİFESTOSU

BASIN SÖYLEŞİLERİ

SÜRGÜNDEKİ BÜYÜK ADAMLAR

SEÇME YAPITLAR 1

SEÇME YAPITLAR 2

SEÇME YAPITLAR 3

KADIN VE AİLE

İŞÇİ SINIFI PARTİSİ ÜZERİNE