FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


Muzaffer İlhan Erdost


12 Eylül "Turka"ları


 148 sayfa

 ISBN 975-351-021-7

İlk Baskı: Kasım 2004


İÇİNDEKİLER

            7          Önüne

            9          "Sivil" İşgale "Ak" Tezkere

            9                      (1) Basına Yansıma

            13                    (2) Yabancılara Toprak Satışı ile İlgili Bilgiler

            18                    (3) Türkiye Büyük Millet Meclisinde Görüşme

            29                    (4) "Sivil" İşgale "Ak" Tezkere

            42        Dinin Siyasallaşması, Eğitimin Dinselleşmesi, Bilimin İslamlaştırılması

            60        "Bilim, Dine Tutsak Ediliyor"

            63        "Küreselleşme, Ortadoğu ve Avrasya"

            83        Sevaj ve Barıj (Bir Alaysama)

            85        Savaş ve Savaş

            89        BOP'tan Türeyen Türevler

            96        12 Eylül Üzerine

            108       12 Eylülün 11 Yılı

            112       Geri İstiyoruz Onları

            115       Muzaffer Erdost'tan Mektup...

            118       Toplumsal Değişme ve Yazına Yansıması

            124       Edebiyatımızda 1950 Kuşağı (Soruşturma)

            131       "İdealist Anlayış, Bilimselliği Kuşatıyor"

            134       Felsefe mi? Hangi Felsefe?

            139       İnsanın Karikatürleşmesi ve Karikatürün İnsanlaşması

            142       Boğanın Kertenkeleyi Öldürdüğü Gün...

            144       Ağırnaslı'yı Anış

            146       Rıfat Ilgaz'la Güçlüyüz

            147       Gülüşü Gönlümüzde Kahkahası Göklerde