FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


Muzaffer İlhan Erdost


Bilim İle Yazın Arasında


 184 sayfa

İlk Baskı: Ağustos 1984


İÇİNDEKİLER

 

7 Sunuş Notları

BENİM CANIM KARDEŞİM İLHAN'A MEKTUPLAR

13 Bilim ile Yazın Arasında

23 "Sürü" ve Göçer Aşiretlerin Yazgısı Üzerine

28 Behçet Necatigil Üzerine Biriki Not

34 Güncel Üzerine

43 Roman ve Toplumsal Değişme Üzerine

56 Kendime İlişkin Bir Düzeltme ve Bir Ek

62 İdeoloji ve Yazın

67 "Eleştiri" Üzerine Eleştiri I

78 "Eleştiri" Üzerine Eleştiri II

85 Ulusal Dil Bilinci I

92 Ulusal Dil Bilinci II

KÜLTÜR KONULARI

103-150

105 Kültür Çelişkileri

105 Kültür ve İki Biçimi Maddi Kültür ve Manevi Kültür

106 Maddi Kültürün İki Biçimi Edinilen Kültür ve Üretilen Kültür

108 Manevi Kültür ve Farklı İki Özelliği

109 Manevi Kültürün Sınıfsal Niteliği

111 Kültür Üzerine Notlar

117 Gençlik ve Kültürü

124 Özgür Bireyin Tarihsel Oluşumu Üzerine

132 Eleştiri Üzerine Biriki Not

142 Halk Oyunları Üzerine

GÖRÜŞME KONUŞMA

153 Muzaffer Erdost, Yayımcılık, Uygulanagelen Kültür Politikası, Halk Edebiyatı ve İleriye Dönük Ulusal Bir Kültür Kavrayışı Üzerine Görüşlerini Açıklıyor

164 İkinci Yeni Üzerine Konuşma

173 Muzaffer İlhan Erdost, Dergiciliğimizin Bugününü Değerlendiriyor