FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


Muzaffer İlhan Erdost


Hiç Ölmedim Ben


 240 sayfa

 ISBN 975-351-029-2

İlk Baskı: Ekim 2006


İÇİNDEKİLER

            7          Önü İçin

            9          Aykın’ın Mektubu

            13        İnsan Haklarına Genel Bakış

            19        Mihri Belli: Güzel Mutsuzluk

            31        Çankaya ve Türban

 

Dinin Siyasallaştırılması ve Olası Amaçları

36-47

 

            36                    1. Ulusal Meclis ve Ulusal İstenç

            37                    2. Siyasal Erk ve Yetkileri

            38                    3. Anayasal Laiklik ve Sınırları

            40                    4. “Ulus”un Egemenliği ve “Allah”ın Egemenliği

            42                    5. “Seçilmiş Kişi” ve “Şekil ve Resim Olan Cumhuriyet”

            43                    6. Türkiye: “İslamın Lideri”

            45                    7. Büyük İslam Birliği: Hilafet ve Halife

           

60’lar

1960’lı Yıllarda Kültürel ve Yazınsal Yaşam — Demokratikleşme ve Faşistleşme Kıskacında 27 Mayıs — NATO ile Korunan Sistem ve Ulusal Sistem Karşıtlaşması ve Toplumsal Yaşama Yansımaları

48-76

           

Osmanlıdan Cumhuriyete / Cumhuriyetten Günümüze

Yabancılara Taşınmaz Satışı ve

Yasallaşma Süreçleri ve Sonuçları

77-125

 

            77                    Birinci Bölüm: Yabancılara Toprak Satışına İmparatorluğu

                                   Zorlayan Ekonomik Nedenler

            77                                1) Kapitülasyonlar

            81                                2) 1838 Ticaret Anlaşması

            82                                3) Düyünu Umumiye

            85                                4) Tütün Rejisi

            86                                5) İmparatorlukta Yabancıların Toprak / Taşınmaz

                                               Edinmeleri

            89                    İkinci Bölüm: TBMM ve Cumhuriyet Döneminde

                                   Yabancılara Toprak Satışına Olanak Veren Sözleşme ve

                                   Yasalar

            89                                6) Lozan Andlaşması ve Oturma Sözleşmesi

            90                                7) Köy Kanunu

            94                                8) Hanedan ve Taşınmaz

            94                                9) “Mukabele-i Bilmisil”

            95                                10) Tapu Kanunu

            95                                11) Karşılıklılık

            97                                12) Bazı Ayrıksın Durumlar

            98                    Üçüncü Bölüm: Arap Emirlerine Ülkeyi Satma Planı

            99                                13) Köy Kanununa ve Tapu Kanununa Yapılan

                                               Eklemeler

            101                              14) Köy Kanunu ile Tapu Kanununa Fıkralar

                                               Eklenmesi

            105                   Dördüncü Bölüm: Ülkenin Toprak Olarak Yabancılara

                                   Pazarlanması

            112                              16) Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilere Ülkeyi

                                               Yağmalatma Yasasında Israr

            114                              17) AKP’nin İki Yasası Arasında Mecliste Görüşme

            124                  Beşinci Bölüm: Kurumsal ve Sektörel Değerlendirmeler

            124                              a) Kurumsal Değerlendirme

            127                              b) Sektörel Değerlendirme

            129                              c) Bazı Sonuçlar

 

Hiç Ölmedim Ben

126-233

 

            126       “Hiç Ölmedim Ben!” Önüne

            137                              İki  Temmuz / Semah Tanı’ları - M. İ. Erdost

            138                              Semahtan Ateşe

            143       Hiç Ölmedim Ben

            143                  Sunu

            146                  1. Cami

            147                              Yüreklere Pir Sultan - Bülent Ecevit

            150                              Sivas / 3-4 Eylül 1978

            153                  2. Buruciye Medresesi

            157                  3. Kültür Merkezi

            164                              Sivas Olayları - Aşık İhsani

            166                  4. Madımak Oteli Önü

            178                  5. Madımak Oteli İçi

            183                              Sivas Dramı - Mahsuni Şerif

            199                  6. Valilik Önü

            201                  7. Hastane

            203                  8. Morg

            209                  9. Kemal Atatürk’e “Saygı”ya Saygısızlık!

            214                  10. Refah Partisinin “Kale”si ve Cumhuriyet Valisi

            218                  11. Atatürk Büstünün Tahribi ve Kurgusal Komplo

            226                  12. Bir “İlan” İki Bildiri

 

234         “Baba Hasan Mercan Ölmüş!...”