FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


Muzaffer İlhan Erdost


Kuşatılmış Ülke Kuşatılmış Yazılar


 168 sayfa

 ISBN 975-351-023-3

İlk Baskı: Haziran 2005


İÇİNDEKİLER

            7          "Kuşatılmış Yazılar"a Ön-not

            9          Ankara: Bağımsızlığımızın Başkenti

            13        "Kuşatılmış Yazılar" ya da Ateş Altından İki Ateş Arasına

            18        Üç Sivas Yargılaması ve AİHM Kararı/ Söyleşi: Işık Kansu

    31    Yabancılara Toprak Satışı ve Anayasa Mahkemesi Kararı

            34        Avrupa Birliği ve Aleviler

            56        Saidi Nursi Öğretisi ve Bilimin İslamlaştırılması

            56                    1. Eğitimi

            58                    2. Din ve Bilimin İçiçeliği

            60                    3. Bilimi Şeriat Süzgecinden Süzmek

            61                    4. Akıl, Bilim ve Felsefenin Yadsınması

            63                    5. "Şark" ve "Garp"

            64                    6. Eğitim Birliğinden Yeni Medrese Dönemine

            68                    7. Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyetin Modern ve Laik Kimliğine Saldırının Kurumsallaştırılması

            70                    8. Saidi Nursi Öğretisinin Siyasal ve İdeolojik Boyutları

            75        Köylü Olmak, Ölüsünü Gömecek Toprağı Olmamak!

            76                    1. "Köylülerin Toprak İşgali"

            76                    2. Mütevelli, Sipahi, Mültezim Senetleri ve Nitelikleri

            79                    3. Miri Toprağın Köylülerin Özel Mülk Toprağına Dönüşmesi

            81                    4. Kırsal Alanın Demokratikleşmesi

            83                    5. Zilyedlik, Muteberlik ve Anayasaya Aykırılık

            87        Gönüldeşim Nazım

            87                    1. Gönüldeşlik

            88                    2. Boyutlar

            89                    3. Ses: Dıştan İçe

            90                    4. Tek Bir İnsan: Çok İnsan

            95                    5. Coğrafya, Yabancılaşma, İdeoloji

            99                    6. Yurt Sevgisi, Ulusal Övünç

            103       "Soykırım"ın Öteki Gerçeğine Ön-not

            112       "Soykırım"ın Öteki Gerçeği

            112                  "Soykırım" ile Amaçlananlar

            122                  "Soykırım Sözleşmesi" ve Zamanaşımı

            128                  "Soykırım"ın Jeopolitiği

            138       "Soykırım"ın Öteki Gerçeği'ne Ekler

            138                  Karl Marx, Ermeni Bildirisi, Haziran 1853

            139                  Sykes-Picot Anlaşması, Nisan 1916

            144                  Mustafa Kemal, Sivas'ta Gl. Harbord Kuruluyla Görüşme, 21 Eylül 1919

            146                  Mustafa Kemal Paşa, Kuvayı Milliye / GI. Harbord'a Verilen Muhtıra, 24 Eylül 1919

            150                  Cevat Dursunoğlu, General James G. Harbord Heyeti, 1919 Yazı

            151                  Sevr Andlaşması ("Ermenistan"la İlgili Barış Konferansı Tutanakları), 22-23 Nisan 1920

            162                  Lenin, Ermenistan Devrimci Askeri Komitesi Başkanına Telgraf, 2 Aralık 1920

            162                  Türkiye-Ermenistan Barış Andlaşması, 2 Aralık 1920

163         İnsan Hakları İçin İnsan Portresi: Emil Galip Sandalcı