FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


Muzaffer İlhan Erdost


Sosyalizmi Seviyorum


 208 sayfa

 ISBN 975-351-026-8

İlk Baskı: Şubat 2006


İÇİNDEKİLER

            7          Önüne

            15        İlhan’ın Mezarında 7 Kasım 2005

            18        Cemalettin Aykın: Mektup (Faks)

            20        Doç. Dr. Celal Odağ: Erdost’un Düşü

                       

TÜRKİYE’Yİ KONUŞMAK

 

            29        Sosyalizmi Seviyorum

            36        Yaşam Hakkı ve 12 Eylül

            36                    1) Sokak Olaylarından İç Savaşa

            38                    2) Çatışma Değil, Planlı ve Amaçlı Katliam

            41                    3) NATO Askeri Darbe Planı

            43                    4) Öldürümlerin Nitel ve Nicel Yükselişi

            44                    5) Öldürümlerin Hızlandırılması, Yaygınlaştırılması                                              ve Yoğunlaştırılması

            45                    6) Darbe Ortamını Olgunlaştırma Süreci: Çorum

            47                    7) Çorum Katliamını CIA Planladı

            49                    8) Darbenin Arka Amacı: U-2 Casus Uçakları

            52                    9) Darbenin Bir Başka Amacı: Yunanistan’ın NATO                                             Askeri Kanadına Dönmesi

            53                    10) Parasal Destek: Dökülen Kanlar İçin

            54                    11) Sokakta Kan, Darağacında Can

            56                    12) NATO ile Korunan Sistemi “Korumak” İçin                                        Katliam

            58                    13) Çorum: Darbe Ortamını Olgunlaştırma

            62                    14) Sonu

            63        Ahmet Yıldız: Muzaffer İlhan Erdost’la Söyleşi

            83        Aydın Doğan: Muzaffer İlhan Erdost’la Türkiye Üzerine                            Konuştuk

            100       Ekin Sanat: Muzaffer İlhan Erdost’la “12 Eylül ve                                     Edebiyat” Üzerine

            108       Darbenin Arkasında CIA ve NATO vardı

            110                  MHP ve Ülkü Ocakları Kullanıldı

            115       Bir “Bab-ı Adi Vak’ası”

 

KIRSALLIK VE DEMOKRATİKLEŞME

 

            125       Toprak Reformunun Siyasal Boyutları ve                                                Demokratikleşme

            125                  1) Toprağın Yeniden Düzenlenmesinin Anlam ve                                     İçeriği

            126                  2) İmparatorluktan Devreden Toprak Mülkiyet                                       Biçimleri

            129                  3) Toprak Reformunun Yasalaşması ve Siyasal                                       Boyutları

            134                  4) Toprak Reformunun “Demokratik” Anlamı

            134                              a) Kırsal Alandan Bir Örnekleme

            136                              b) Uygulama Açısından Demokratikleşme

            139                  5) Nasıl Bir Demokratikleşme ya da Küçük                                                         Köylülüğün Uluslararası Sermaye Tarafından Yıkımı

            140                              a) Emeğin Ulusal Gelirden Aldığı Payın Aşağı                                                      Çekilmesi. 24 Ocak Kararları

            142                              b) “Türkiye’yi Kimler YÖnetiyor?”

            147       Cahit Külebi’nin Şiirinde Anadolu

            147                  1) Külebi’nin Çocukluğunun Anadolu’su

            149                  2) İç Anadolu’nun İçi: Zile-Artova-Turhal Üçgeni

            152                  3) Yaşamla Örtüşen Şiirden Gerçekliğe Yönelme

            153                  4) Halk Şiirinin Değil, Halkın Özleminin Sesi

            155                  5) Kırsal Devingenliğin ve Devinimin Farklılığı ve                                                Yansıması

            158                  6) Meta Ekonomisine Geçişteki Yavaşlık ve                                                        Demokratikleşmeye Yansıması

            160                  7) Kırsal Alanın Demokratikleşmesi Sorununun                                       Yerel Boyuttan Ulusal Boyuta Evrimi

            161                  8) Cumhuriyet Dönemi Şiirinde Anadolu ve Cahit                                                Külebi’nin Şiirinde Anadolu

            166                  9) Sonuçlar

            167                  10) Bitirmek İçin

            169       Mustafa Balbay: Kürtleri Kimlikleriyle Tanımak

 

KİTABIN VE YAŞAMIN KOYAĞINDA

 

            181       Eren Safi: Muzaffer Erdost: İkinci Yeniyle Özgürleşmeyi               Savundum!

            193       Kitap ve Kitaplık

            198       Aziz Nesin: Doğum Yıldönümü İçin

            199       Dursun Akçam İçin

            200       Salim Şengil: Gönlüm Sende Salim Amca!..

            202       Azer Yaran: Giz’lerin Ezgisi Yitiverdi İşte!

203         Doğan Öz: Onurlu Bir Savaşçı