FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


Muzaffer İlhan Erdost


Türkiye'nin Kararan Fotoğrafları


 380 sayfa

 ISBN 975-351-020-9

İlk Baskı: Kasım 2003


İÇİNDEKİLER

            7          İlhan'dan İlhan'a Büyüdüm, Işık Kansu

            15        İlhan'ın Mezarı Başında

            19        "Nefes Alamıyorum"

            23        Halit Çelenk'le

           

            29        On Yıl Sonra...

            31        Niçin Uğur? Niye "Umut"?

 

            51        8 Metrekare

            53        F-Tipi Cezaevi Üzerine

            62        Hayata Tabut İçinde Dönenler

           

            64        "Tezkere" ve "Harita"

            66        Savaşa Karşı Şairler Bildirisi

            69        Suça Ortak Aranırken...

            72        "Stratejik İşbirliği" ve "Kürt Devleti"

 

            79        Demokratikleşme ve "Anadil"

            85        Anadil, Konuşma Dili ve Eğitim Dili

 

            98        Chomsky Keyfi

            133       Dil ve Gen

            140       Kültür ve "Kültür Savaşları"

 

            177       "Soykırım"ın Öteki Gerçeği

            177                  "Soykırım" ile Amaçlananlar

            186                  "Soykırım Sözleşmesi" ve Zamanaşımı

            193                  "Soykırım"ın Jeopolitiği

 

            202       2 Temmuz/Sivas: Faili Belli, İradesi Meçhul

            202                  1. Üç Bildiri

            203                  2. Bir Bayrak: Amerikan

            212                  3. Fetva ve Şeytan

            215                  4. Ajan ve Provokasyon

            219                  5. PKK Olgusu, Alevi İkilemi

            223                  6. "İrade-i Meçhul"

            224       İnanç, Kültür ve Siyaset Kıskacında Aleviler

            230       Bilimi Şeriat Süzgecinden Süzmek

            235       Hasan Ali Yücel İçin

 

            242       Laiklik, Dinin Siyasallaşması ve Şiddet

            242                  1. Laiklik, Laikçilik

            248                  2. Siyasallaşma

            256                  3. Bilim ve Din

            262                  4. Şiddet

            267                  5. Gladyo

            273                  6. Yeni Avrasya Stratejisi

            277                  7. Otorite ve İstikrar

            280                  8. Hicret

            283                  9. Şeytan

            289                  10. Cami

            293                  11. Fetva

            296                  12. Cihatçı

            302       Hizbullah (İlim Grubu)

 

            329       Bu Nice Okumaktır

 

            348       Kuuuş Sesleri!

 

            376       Eşek ve Kitap / Bir Tezek Fukarası