FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


Muzaffer İlhan Erdost


Üç Sivas


 126 sayfa

ISBN 975-351-013-6

İlk Baskı: Eylül 1996


İÇİNDEKİLER

     

  7          Çok Bişey Bi Yazı "Üç Sivas"

                                                           

TÜRKİYE'NİN YENİ-SEVR'E ZORLANMASI ODAĞINDA

ÜÇ SİVAS

           

            15            Sivas 1978, 1993, 1996 Olaylarına Karşılaştırmalı Bir Bakış

            23                     Sivas Olayları ve PKK Olgusu

            27                     Sivas Odağında "Türkiye Cumhuriyetini Anadolu'dan Sökmek"

            29            "Yeşil Kuşak"tan Tarikat Panislamizmine

            33                     "Panislamizm"e Yeni Yol: "Pan-Nurculuk"

            37                     Sivas ve Hoşgörü

            38                     Sünniliğin Politikleşmesi: Nakşbendilik

            41                     "Molla" Şiiliği ve Anadolu Aleviliği

            44            Petropolitik Savaşım Odağı Olarak Sivas

            44                     Aziz Nesin ve "Şeytan Ayetleri"

            45                     İran Hizbullahı mı? Hizbul-Kontra mı?

            49                     Tasarlanan Petrol Boru Hatları Yolu ve Sıcak Çatışma Alanı

            51                     Samsun'dan Mersin'e Petrol Boru Hattı Tasarımı ve Sivas-Samsun Yolu

            54                     Petrol Coğrafyası ve Kürt Sorunu

            56                     ABD Türkiye'ye Yeni "Rol" Veriyor

            58                     "Pantürkizm" ve Boru Hattı Tasarımları

            63                     ABD-Rusya Kutuplaşması Kıskacında Türkiye

            66            Sevr Andlaşmasından Yeni-Sevr Arayışlarına

            66                     Yeniden-Paylaşım Kutuplaşmasının Kürt, Ermeni, Grek Sorunu Olarak Türkiye'ye Yansıması

            72                     Birleşmiş Milletler Ulusal Kurtuluş Savaşları Statüsü Açısından Irkçı, İşgalci ve Sömürgeci Olmanın Anlamı ve Amacı

            77            Sonuçlar

            77                     (a) Olaylar Sivas'la Sınırlı Değil

            80                     (b) Ulus, Kavimler Koleksiyonu Değil

            83                     (c) Yeni-Sevr'e Zorlanmak

            84                     (d) Ortak Düşmanları: Bağımsızlıkçı Aydınlar

            86                     (e) Sivas'tan Kürt Sorununa: Türkiye'nin Demokratikleşmesi

                                                           

FAŞİSTLEŞTİRMEDE ÖZEL YÖNTEMLER, YENİ UYGULAMALAR

SİVAS'TAN GAZİOSMANPAŞA'YA

           

            89            (1)            Sivas Katliamına, Tutanak, Rapor ve Basından Panoramik Bir Bakış

            94            (2)            Komünizm "Umacı" / Dinin Canlandırılması / Şoven Milliyetçiliğin Yükselişi / Demokrat ve İlerici Olarak Alevi Katliamı

            96            (3)            Şeriatçı Görüş ve Cumhuriyeti Yıkma / PKK ve Türkiye Cumhuriyetini Dağıtma / Kürtlerin "Kurtuluş"u

            97            (4)            Dinsel ve Şoven Gericiliğin Sayısal Güçlenmesi / Özel Savaş Yöntemi Olarak "Tahrik"

            101          (5)            Yasal-Olmayan Oluşumlar / İki Uç Sağın, Demokrat Yığınlar Azaltılarak Güçlendirilmesi

            103          (6)            Sivas'ın Sürekli Yoksullaşması ve Nüfusun Sürekli Azalması

            104          (7)            Gaziosmanpaşa'da Alevi Yoğunlaşması ve Demokrat ve İlerici Oylara Yansıması

 

ALEVİ-SÜNNİ ÇATIŞMASI YOK, FAŞİST SALDIRI VAR

107-111

 

"BEYAZ BAŞÖRTÜLÜ KADINLAR" VE DESPARECİDOS ŞAİR

112-125