FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


Muzaffer İlhan Erdost


Üç Şair

  Nazım Hikmet Cemal Süreya Ahmed Arif


 96 sayfa

ISBN 975-351-005-5

İlk Baskı: Nisan 1994  |  Son Baskı: Eylül 2004


İÇİNDEKİLER

 

7  Üç Şair

                                                 

NAZIM HİKMET

23  Nazım Hikmet'in Şiirinde Devrim Kavrayışı

  23 Militan  25 Devrimler Yumaklaşması  27 Özgürleşme  29 Belgiler, Söylemler  30 Sınıflar  36 Zor / Şiddet

  38 Parti  40 Milli Gurur / Ulusal Övünç  43 Baskılama ve Farklı İki Niteliği  45 Emperyalizme ve Faşizme Karşı

  47 Bağımlılaşma ve Kurtuluş

                                                 

CEMAL SÜREYA

53  Cemal Süreya İçin

  54 1 // Sürgün ve Göçebe  58 2 // Sosyalizm  60 3 // Erotizm  63 4 // İkinci Yeni   66 5 // Ölüm  69  [Soruya]

  70  'Papirüs' Düşçüsüyle Buluşma

                                                 

AHMED ARİF   

75  Mavzerine Şiir Doldurur

  75 kale  77 dağ  78 pazar  78 zanaatçı  79 iki tip  79 missurileşmiş kent  80 felsefe gereksinimi  81 zindan

  82 öğeler  84 strateji  86  [Ulusal Övünç ve "Anadolu" Şiiri Örneklemesi]

91  Ahmed Arif Üzerine Bir Kitap