FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


Charles Darwin


İnsanın Türeyişi


The Descent of Man, 1871


Çeviren: Sevim Belli


 263  sayfa

ISBN 975-351-003-9

İlk Baskı: Haziran 1973  |  Son Baskı: Nisan 1995


İÇİNDEKİLER

          

7                      Giriş

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İNSANIN AŞAĞI BİR BİÇİMDEN TÜREDİĞİNİN KANITI

12                     İnsanın Vücut Yapısı

16                     Embriyonal Gelişim

19                     Güdüklükler (Rudiments)

 

İKİNCİ BÖLÜM

İNSANIN AŞAĞI BİR BİÇİMDEN NASIL GELİŞTİĞİ ÜZERİNE

43                     Değişmiş Koşulların Dolaysız ve Belirli Etkileri  

44                     Parçaların Daha Çok Kullanılmasının ve Kullanılmamasının Etkileri

49                     Gelişim Aksamaları

50                     Ataya Dönüş (Reversion)

58                     Karşılıklı Değişim

59                     Çoğalma Oranı

63                     Doğal Seçme

81                     Sonuç

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İNSANIN VE AŞAĞI HAYVANLARIN ZİHİNSEL YETİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

107                   Soyutlama, Genel Kavramlar, Bilinç, Zihinsel Bireysellik  

109                   Dil  

119                   Güzellik Duygusu  

121                   Tanrı İnancı – Din

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İNSANIN VE AŞAĞI HAYVANLARIN ZİHİNSEL YETİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI – KATKI

129                   Toplumculuk

139                   İnsan Toplumsal Bir Hayvandır

141                   Daha Kalımlı Olan Toplumsal İçgüdüler, Az Sürekli Olan Öbür İçgüdülere Üstün Gelir

149                   Yalnız Başlangıçta Değer Verilmiş Tam Anlamı ile Toplumsal Erdemler

153                   Sonuç

160                   Son İki Bölümün Özeti

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

ZİHİNSEL VE AHLAKSAL YETİLERİN ESKİ VE UYGAR ÇAĞLAR BOYUNCA GELİŞİMİ ÜZERİNE

170                   Doğal Seçmenin Uygar Ulusları Etkilemesi  

182                   Bütün Uygar Ulusların Eskiden Barbar Olduklarının Kanıtları Üzerine

 

ALTINCI BÖLÜM

İNSANIN HISIMLIKLARI VE SOYKÜTÜĞÜ ÜZERİNE

198                   İnsanın Doğum Yeri ve Eskiliği Üzerine

200                   İnsanın Soykütüğündeki Daha Aşağı Evreler  

 

YEDİNCİ BÖLÜM

İNSAN IRKLARI ÜZERİNE

231                   İnsan Irklarının Tükenmesi Üzerine  

244                   İnsan Irklarının Oluşumu Üzerine

 

253                   İnsanda ve Maymunlarda Beynin Yapısındaki ve Gelişimindeki Benzerlikler ve Farklar Üzerine Not, Prof. F. R. S. Huxley


 ONUR YAYINLARI

Darwin, Türlerin Kökeni

Darwin, İnsanın Türeyişi

Darwin, Seksüel Seçme

Einstein-Infeld, Fiziğin Evrimi

Vasilyev, Madde ve İnsan

İbni Haldun, Mukaddime 1

İbni Haldun, Mukaddime 2

Hegel, Seçme Parçalar

Gramsci, Hapishane Defterleri

Bourderon, Faşizm - İdeoloji ve Uygulamalar

Lewerenz, Komünist Enternasyonalde Faşizmin Tahlili

Brizon, Emeğin ve Emekçilerin Tarihi

Szaniavski, Okulun Toplumsal İşlevi

Gordlevski, Anadolu Selçuklu Devleti

Noviçev, Osmanlı İmparatorluğunun Yarı-Sömürgeleşmesi

Glasneck, Türkiye'de Faşist Alman Propagandası

Vahap Erdoğdu, Sermayenin Küresel Egemenliği ve İslam

Osada, Atom Bombası Çocukları