FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


İbni Haldun


Mukaddime 1


Evrensel Tarih Üzerine Konuşmalar


Çeviren: Sevim Belli


 368 sayfa

ISBN 978-975-351-040-0 (takım)  | ISBN 978-975-351-041-7 (1. kitap)  

İlk Baskı: Nisan 1977  | İkinci Baskı: Kasım 2011


 İbni Haldun’un Al-Mukaddima adlı yapıtını Fransızcasından (Discours sur l’histoire universelle - Al-Muqaddima, tome 1, traduction nouvelle, préface et notes par Vincent Monteil, séconde edition revue, Sindbad, Paris 1978) Sevim Belli dilimize çevirdi ve kitap Onur Yayınları tarafından Mukaddime - Evrensel Tarih Üzerine Konuşmalar, Birinci Kitap adı ile Kasım 2011 tarihinde Ankara’da Kuban Matbaacılık’ta bastırıldı.


 ONUR YAYINLARI’NIN NOTU

İbni Haldun’un Mukaddime (Al-Mukaddima) adıyla üç kitap olarak yayınlanan yapıtını, Turan Dursun, Onur Yayınları için Arapça aslından çevirmiş, Birinci Kitap, Onur Yayınları arasında Nisan 1977’de yayınlanmıştı. İkinci Kitabın çevirisini İlhan Erdost yayına hazırladı, ama kitap baskıya girmeden, 12 Eylül askeri darbesinin aldığı canın ve döktüğü kanın boğduğu kitaplardan biri de Mukaddime oldu. Bu nedenle, Mukaddime’nin İkinci Kitabı, ancak Haziran 1989’da yayınlanabildi.

Turan Dursun’un bölümlerine göre Mukaddime dört kitapta tamamlanacaktı. Üçüncü Kitabın çevirisi yayınevine bırakıldıktan sonra, Turan Dursun İstanbul’da silahlı bir saldırı sonucu öldürüldü. Çeviri tamamlanamadı ve kaldı.

Mukaddime’yi ikinci kez Sevim Belli, Vincent Monteil Fransızcasından çevirdi. İlk çevirinin birinci kitabının baskısından 34 yıl sonra, Mukaddime çevirisini tam olarak okura ulaştırma olanağı bulabildik.

İbni Haldun’un elyazılı sunumunun okunmasında, Kuran’dan alınan ayetlerin çevirisinin denetlenmesinde ve Arapça özel adların Türkçe yazılışlarının belirlenmesinde Alaaddin Yanardağ yardımcı oldu.


İÇİNDEKİLER

İbni Haldun’un Tarihsel-Felsefi Öğretisinin Toplumsal Temelleri / S. M. Batseva

Önsöz / Vincent Monteil


 ONUR YAYINLARI

Darwin, Türlerin Kökeni

Darwin, İnsanın Türeyişi

Darwin, Seksüel Seçme

Einstein-Infeld, Fiziğin Evrimi

Vasilyev, Madde ve İnsan

İbni Haldun, Mukaddime 1

İbni Haldun, Mukaddime 2

Hegel, Seçme Parçalar

Gramsci, Hapishane Defterleri

Bourderon, Faşizm - İdeoloji ve Uygulamalar

Lewerenz, Komünist Enternasyonalde Faşizmin Tahlili

Brizon, Emeğin ve Emekçilerin Tarihi

Szaniavski, Okulun Toplumsal İşlevi

Gordlevski, Anadolu Selçuklu Devleti

Noviçev, Osmanlı İmparatorluğunun Yarı-Sömürgeleşmesi

Glasneck, Türkiye'de Faşist Alman Propagandası

Vahap Erdoğdu, Sermayenin Küresel Egemenliği ve İslam

Osada, Atom Bombası Çocukları