FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


A. D. Noviçev


Osmanlı İmparatorluğunun

Yarı Sömürgeleşmesi


Prevraşeniye osmankoy imperii vı palukoloniyu


Çeviren: Nabi Dinçer


 160 sayfa

İlk Baskı: Ekim 1979


İÇİNDEKİLER  

 

7 Yarı-Sömürge Türkiye

12 Osmanlı İmparatorluğu'nda Ulaşımda Yabancı Sermaye

13 Demiryolu Yapımının Tarihi

47 Kilometre Güvencesi

50 Demiryolunun Ülkenin Ekonomisi Üzerindeki Etkisi

59 Osmanlı İmparatorluğu'nda Dış Ticaret Alanında Yabancı Sermaye

59 Savaştan Önce Dış Ticaretin Hacmi ve Yapısı

68 Tek Tek Ülkelerin  Türkiye'nin Dış Ticaretindeki Payları

70 Osmanlı İmparatorluğu'nda Gümrük Yasaları

75 Osmanlı İmparatorluğu'nun Mali Bakımdan Köleleştirilmesi

76 Osmanlı İmparatorluğu'nun Bütçesi

82 Türkiye'nin Yabancı Sermaye Tarafından Köleleştirilmesinde Bir Başlangıç Olan Dış Borçlar

86 Türkiye'nin İflası ve Türkiye Üzerinde Mali Denetimin Kurulması

94 Jön-Türkler Döneminde Türkiye'nin Mali Bağımlılığının Artması

96 Yabancı Bankalar

104 Para Dolaşımının Niteliği

112 Osmanlı İmparatorluğu ve Çarlık Rusyası

139 Sonuçlar 

 


 ONUR YAYINLARI

Darwin, Türlerin Kökeni

Darwin, İnsanın Türeyişi

Darwin, Seksüel Seçme

Einstein-Infeld, Fiziğin Evrimi

Vasilyev, Madde ve İnsan

İbni Haldun, Mukaddime 1

İbni Haldun, Mukaddime 2

Hegel, Seçme Parçalar

Gramsci, Hapishane Defterleri

Bourderon, Faşizm - İdeoloji ve Uygulamalar

Lewerenz, Komünist Enternasyonalde Faşizmin Tahlili

Brizon, Emeğin ve Emekçilerin Tarihi

Szaniavski, Okulun Toplumsal İşlevi

Gordlevski, Anadolu Selçuklu Devleti

Noviçev, Osmanlı İmparatorluğunun Yarı-Sömürgeleşmesi

Glasneck, Türkiye'de Faşist Alman Propagandası

Vahap Erdoğdu, Sermayenin Küresel Egemenliği ve İslam

Osada, Atom Bombası Çocukları