FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


Vahap Erdoğdu


Sermayenin Küresel Egemenliği ve İslam


 240 sayfa

ISBN 975-351-030-6

İlk Baskı: Mart 2007


İÇİNDEKİLER  

 

            7          Sunu

            9          Barış

            10        Her Evden Götürüldü İlhan

            11        İlhan’la, İlhanlarla

 

GÜNÜMÜZÜN CANALICI SORUNLARI

15-74

 

            17        İnsan Haklarında Yeni Sorunlar Yeni Hedefler

            31        Kurgu, Senaryo ve Şablon Olarak Federasyon

            44        Evren ve Kürtçe Yasağı

            49        Siirt Konuşması ve Beş Kriteri

            54        “Türk Halkının Avrupalı Dostları”na Yollanmamış Mektup

            64        Seçim mi, Referandum mu?

            67        ABD Soykırım Tasarısı

            72        ‘Ayaktakımı’, ‘Mİlli İrade’ ve Taksim

 

12 MART ÖNCESİ - 12 EYLÜL SONRASI

75-151

 

            77        Onlar Öldürüldüler

            83        12 Eylül: Tuzak ve Kapan

            105       Kahramanmaraş Faşist Katliamından Bazı Çizgiler

            127       Üçlü Kavşak İçin Üçlü Not

            133       2 Temmuz Sivas / Faili Belli, İradesi Meçhul

 

BAĞIMSIZ ÜÇ YAZI

155-253

 

            157       Yabancılara Toprak Satışı ve Yasalaşma Süreçleri

            193       Asya Bİçimi ve Feodalizm

236         Ulusaldan

237         Evrensele Nazım Hikmet

 


 ONUR YAYINLARI

Darwin, Türlerin Kökeni

Darwin, İnsanın Türeyişi

Darwin, Seksüel Seçme

Einstein-Infeld, Fiziğin Evrimi

Vasilyev, Madde ve İnsan

İbni Haldun, Mukaddime 1

İbni Haldun, Mukaddime 2

Hegel, Seçme Parçalar

Gramsci, Hapishane Defterleri

Bourderon, Faşizm - İdeoloji ve Uygulamalar

Lewerenz, Komünist Enternasyonalde Faşizmin Tahlili

Brizon, Emeğin ve Emekçilerin Tarihi

Szaniavski, Okulun Toplumsal İşlevi

Gordlevski, Anadolu Selçuklu Devleti

Noviçev, Osmanlı İmparatorluğunun Yarı-Sömürgeleşmesi

Glasneck, Türkiye'de Faşist Alman Propagandası

Vahap Erdoğdu, Sermayenin Küresel Egemenliği ve İslam

Osada, Atom Bombası Çocukları