FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


G. W. F. Hegel


Seçme Parçalar


Çeviren: Hüseyin Demirhan


 480 sayfa

ISBN 978-975-351-039-4  

İlk Baskı: Kasım 2011


 G. W. F. Hegel’in tüm yapıtlarından seçilmiş parçalardan oluşan Morceaux Choisis (Gallimard, Paris 1939, traduit de l’Allemand par Henri Lefebvre et Norbert Guterman) Hüseyin Demirhan tarafından Türkçeye çevrildi ve kitap Seçme Parçalar adı ile Onur Yayınları tarafından Kasım 2011 tarihinde Ankara’da Kuban Matbaacılık’ta bastırıldı.


İÇİNDEKİLER


 ONUR YAYINLARI

Darwin, Türlerin Kökeni

Darwin, İnsanın Türeyişi

Darwin, Seksüel Seçme

Einstein-Infeld, Fiziğin Evrimi

Vasilyev, Madde ve İnsan

İbni Haldun, Mukaddime 1

İbni Haldun, Mukaddime 2

Hegel, Seçme Parçalar

Gramsci, Hapishane Defterleri

Bourderon, Faşizm - İdeoloji ve Uygulamalar

Lewerenz, Komünist Enternasyonalde Faşizmin Tahlili

Brizon, Emeğin ve Emekçilerin Tarihi

Szaniavski, Okulun Toplumsal İşlevi

Gordlevski, Anadolu Selçuklu Devleti

Noviçev, Osmanlı İmparatorluğunun Yarı-Sömürgeleşmesi

Glasneck, Türkiye'de Faşist Alman Propagandası

Vahap Erdoğdu, Sermayenin Küresel Egemenliği ve İslam

Osada, Atom Bombası Çocukları