FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


Johannes Glasneck


Türkiye'de Faşist Alman Propagandası


Methoden der deutsch-faschistischen Propagandatätigkeit in der Türkei, 1966


Çeviren: Arif Gelen


 296 sayfa

İlk Baskı: Aralık 1976


İÇİNDEKİLER  

 

BİRİNCİ KİTAP

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN ÖNCE VE SAVAŞ SIRASINDA TÜRKİYE'DE FAŞİST ALMAN PROPAGANDASI

9 İkinci Dünya Savaşından Önce ve Savaş Sırasında Türkiye'de Faşist Alman Propaganda Faatliyetlerinin Yöntemleri

9 Alınan Emperyalizminin Türkiye'yi Etki Alanına Alma Girişimlerinin Amacı

12 Propaganda Kumanda Merkezleri

13 Propagandanın Türkiye'deki Temel Yönü: Anti-Komünizm

14 Faşist Almanya Türkiye'nin Dostu

15 Anti-Emperyalist ve Ulusal Devrim ile Faşist Diktatörlüğün Bir Tutulması

16 Türkiye'yi Mihver Devletleri Yanında Savaşa Sokma Eğilimi

18 Faşist Propaganda ve Haberleşme Araçları

20 Alman Propaganda Organlarının Finans-Kapitale Doğrudan Bağlılığı

21 Türk Basını Üzerinde Etkiler

22 Türk Hükümetinin, İki Emperyalist Blok Arasında Denge Politikası

24 Alman Şirketlerinin "İlan" ve Kağıt Yoluyla Basını Baskı Altına Almaları

24 Basın ve Radyoda Çalışanlara Rüşvet Dağıtılması

25 Alman Faşizmi ve Batılı Müttefikler Arasında Basın

26 Hükümet Emriyle Anadolu Ajansı'ndan Yahudi Memurların Çıkarılması

27 Propaganda Amacıyla Küçük Radyo Yapımı İçin Yapılan Girişimlerin Savaş Nedeniyle Gerçekleşememesi

28 Film Alanındaki Faaliyetler ve Ham Film

29 İzmir Fuarında Radyo ve Televizyon Sergisi

30 Alman Teknik, Bilim ve Kültürünün, Alman Emperyalistleri Tarafından Propaganda Amacıyla Kullanılması

32 İstanbul'da Alman Okulu ve Alman Tekelci Sermayesi ile Sıkı Bağı ve Öğretim Görevlilerinin Nazi Örgütlerinde Görev Alması

35 Yabancı Okulların Türk Denetimi Altında Olması ve Türk Öğretmenlere Baskı

36 Alman Bilim Adamlarının Yüksek Okullarda Görev Alması, Alman Sınai Ürünlerinin İhracatını Artırmak İçin Bir Araçtı

38 Bilim Adamı ve Casusluk

40 Alman Emperyalistleri, Kendi Çıkarlarını Savunacak Yüksek Yönetici Kadro Yetiştirmek İstiyordu

41 Tiyatro ve Müzik Alanında İngiliz-Fransız ve Alman Propaganda Yarışımı

44 Dernek ve Odalar Alanında Çalışmalar

46 Savaştan Sonra, Batı Alman Tekellerinin Dernek ve Odaları Kullanması

48 Alman Faşist Propaganda ve Etkinliğinin Türkiye'nin Politikasında Doğurduğu Sonuçlar ve Batı Alman Tekelci Sermayesine Sağladığı Geleneksel Temel

50 Alman Emperyalizminin Faşist Temelinin Maskelenmesi

İKİNCİ KİTAP

ALMAN-İNGİLİZ-AMERİKAN GERGİNLİĞİ ALANINDA TÜRKİYE

55 İkinci Dünya Savaşı Arifesinde Türkiye Konusunda Alman-İngiliz Çekişmesi

55 1. Savaş Öncesinde Türkiye

63 2. Ülkenin Ekonomisinde ve Politikasında Almanya'nın, İngiltere'nin ve Başka Devletlerin Yeri

89 3. Türkiye'nin İngiliz-Fransız Blokunun Katılışı

110 İkinci Dünya Savaşının Birinci Döneminde (1 Eylül 1939-22 Haziran 1941) İngiltere-Fransa ve Almanya'nın Türkiye Politikasında Gelişmeler

110 1. "Garip Savaş" ve Türkiye

121 2. Faşist Alman Planlarının ve Başarılarının Gölgesinin Türkiye

129 3. Türkiye'nin Müttefiklerinden Uzaklaşması

144 4. 18 Haziran 1841 Tarihli Alman-Türk Dostluk Anlaşması

155 Volga Meydan Savaşına Kadar Almanya'nın Türkiye Üzerindeki Üstün Etkisi (Haziran 1941-1942 Sonu)

155 1. Sovyetler Birliği ile Savaş ve Alman-Türk İlişkileri

177 2. Alman-Türk Silah, Hammadde ve Krom Cevheri Ticareti

194 3. Alman Dışişleri Bakanlığı ve Türk Turancıları

214 4. İngiliz ve Amerikalıların Karşı-Önlemleri

237 Savaşın Dönüm Noktasından Sonra Türkiye'de Alman Egemenliğinin Yerini Amerikan Egemenliğinin Alıyor (1943-1945)

237 1. Kazablanka'dan Kahire'ye

254 2. 1943 Yılında Türklerin Tarafsızlığını Sürdürmek Yolunda Alman Çabası

268 3. 1943 Yılında Ekonomik Alanda Alman-İngilz-Amerikan Rekabet Savaşımı

280 4. Alman-Türk İlişkilerinin Kesilmesi

290 Dipnotların Kullanılan Kısaltmalar Dizini

291 Adlar Dizini

 


 ONUR YAYINLARI

Darwin, Türlerin Kökeni

Darwin, İnsanın Türeyişi

Darwin, Seksüel Seçme

Einstein-Infeld, Fiziğin Evrimi

Vasilyev, Madde ve İnsan

İbni Haldun, Mukaddime 1

İbni Haldun, Mukaddime 2

Hegel, Seçme Parçalar

Gramsci, Hapishane Defterleri

Bourderon, Faşizm - İdeoloji ve Uygulamalar

Lewerenz, Komünist Enternasyonalde Faşizmin Tahlili

Brizon, Emeğin ve Emekçilerin Tarihi

Szaniavski, Okulun Toplumsal İşlevi

Gordlevski, Anadolu Selçuklu Devleti

Noviçev, Osmanlı İmparatorluğunun Yarı-Sömürgeleşmesi

Glasneck, Türkiye'de Faşist Alman Propagandası

Vahap Erdoğdu, Sermayenin Küresel Egemenliği ve İslam

Osada, Atom Bombası Çocukları